Därför är innovativt entreprenörskapstänk en framgångsfaktor

Därför är innovativt entreprenörskapstänk en framgångsfaktor

Publicerad: 21.04.2022 / Blogg / Utbildning / Entreprenörskap / Projekt

”Vi söker dig med innovationsförmåga och entreprenörskapstänk”. Ungefär så lyder formuleringen av önskade kvaliteter på framtida anställda i flera av dagens arbetsannonser.

Det är en tydlig trend att arbetslivet i allt högre grad betonar mjuka färdigheter samt förmågor att driva utveckling och förändring i den komplexa och ombytliga värld vi lever i. Vi vet att flera yrken i framtiden kommer att förändras, men det är svårt att säga hur.

År 2019 listade utbildningsstyrelsen de fem främsta arbetslivsfärdigheterna. Enligt rapporten är ingredienserna för framgångsrik professionell utveckling följande:

  • Problemlösningsförmåga
  • Kreativitet
  • Inlärningsförmåga
  • Kommunikationsförmåga
  • Personligt ledarskap

Denna lista stöds av flera internationella rapporter som visar att det blir allt viktigare för oss att utveckla entreprenöriellt tänkesätt – oberoende om vi väljer att bli egenföretagare eller anställda på ett förtag eller organisation. Arbetslivet behöver personer som inte ser förändring som hot, utan som en naturlig och utvecklande del av karriären. Dessa personer utgör en konkurrensfördel för företagen och har ofta både färdigheter och engagemang att innovativt utveckla idéer och projekt som stöder förtagets framtida prestationsförmåga.

Stöd för utveckling av mjuka färdigheter

För att utveckla mjuka färdigheter och entreprenörskapstänk behövs tid, coachning och möjlighet till praktiska övningar.

Som högskola har Arcada ett ansvar att säkerställa att våra studenter är möjligast mogna för att göra entré i arbetslivet. Det här innebär att vi behöver föra utbildningen och arbetslivet ytterligare närmare varandra, för att på bägge sidor kunna identifiera och förstå det framtida arbetets nyckelkompetenser.

Under de senaste åren har Arcada lagt extra mycket fokus på att stöda studenternas nyfikenhet, kommunikation, självstyrdhet samt förmåga att kontinuerligt ta till sig ny kunskap. Studenterna har via simuleringsövningar av bland annat arbetsintervjusituationer kunnat iaktta och analysera sitt kroppsspråk och sin kommunikation, vilket gjort det möjligt att identifiera utvecklingsbehov och träna inför verkliga möten med potentiella arbetsgivare. Den här typen av konkreta övningar, i kombination med coachande handledning, är viktiga för att studenterna ska ha en så smidig övergång till arbetslivet som möjligt och från dag ett kunna fokusera på sin personliga karriärutveckling.

Under de kommande åren kommer vi att göra ytterligare satsningar för att stöda studenternas kreativa tänkande, innovationsförmåga och personliga ledarskap. I våra lärmiljöer kan de utveckla och träna mjuka arbetslivsfärdigheter, vilket ger dem möjlighet att utvecklas till både framtida entreprenörer och intraprenörer – innovativa och dynamiska framtida experter som aktivt deltar i både samhälls- och arbetslivsutvecklingen.

Text: Mervi Hernberg, Entreprenörskapscoach, Arcada

Arcada uppmärksammar sitt 25-årsjubileum genom medelinsamlingskampanjen Arcada 25. Genom att donera till ändamålet Smarta och innovativa lärmiljöer kan vi ta fram miljöer som stöder utvecklandet av mjuka färdigheter och entreprenöriellt tänkande.

Källa

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

I det första DIGIMANU projektet utredde vi utvecklingsmöjligheterna av Arcadas ingenjörsutrymmen. Vi skapade 360° bilder av produktionslabbet och kemilabbet som kunde ”besökas” med hjälp av VR-glasögon, mobiltelefon eller datorns webbläsare.

Kategori: Blogg

Känn igen och motverka fake news

Känn igen och motverka fake news

Under Donald Trumps tid som president i USA populariserades begreppet ”fake news”, dvs falska nyheter. Trump själv använde ofta begreppet ”falska nyheter” för att förringa sådan information som var ofördelaktig för honom själv.

Kategori: Blogg

Vem köper mat på nätet i framtiden?

Vem köper mat på nätet i framtiden?

Köp av mat på Internet har ökat avsevärt under Corona-pandemin. Dock är det vissa konsumentgrupper som gör mera köp på nätet än andra.

Kategori: Blogg