Entreprenörskap

Företagsidéer tar fart i Arcadas entreprenörskapsprogram

Närmare tio nya företagsidéer går denna höst från vision till verklighet inom Arcadas nya entreprenörskapsprogram. Arcada Entrepreneurship Hub utgör en mötesplats som uppmuntrar till företagande, kreativitet och innovation – över språk- och utbildningsgränser.

Kategori: Entreprenörskap