1561 kilometer från Helsingfors till Ukraina dokumenteras av Arcadas studenter 

Publicerad: 11.06.2024 / Utbildning / Kultur och media

I Yrkeshögskolan Arcadas medieutrymmen omvandlas 1561 kilometer välgörenhetsstafett till synlighet för organisationen Karavanen Ukraina. Samhällsengagemang och att få göra skillnad är viktigt, säger studentteamet bakom redaktionen.

Den 18 maj gick startskottet: under Stafetten till Ukraina ror, vandrar och springer en grupp finländare hela vägen från Helsingfors till Ukraina med målet att samla in 156 100 euro. Men även på hemmaplan är det full aktivitet. I Arcadahuset finns stafettens redaktion, där ett team med frivilliga studenter producerar dagliga innehållsuppdateringar för sociala medier.  

– Karavanen Ukraina var bekant från tidigare, men istället för att själv vara en del av stafetten ville jag bidra med något annat värdefullt, nämligen att dokumentera och skapa synlighet för den. Om vi med vårt innehåll kan få någon att aktivera sig, då har vi lyckats, säger Ivar Vuori, student i film och media med inriktningen producentskap. 

Till hans ansvarsområde hör att producera videomaterial för sociala medier, samt klippa ihop en längre dokumentär efter att stafetten nått mål. Som hjälp har Vuori bland annat studiekamraten Dariia Zadvorska, och för henne ligger Ukraina lite extra varmt om hjärtat. 

– Jag är själv från Ukraina och känner landet och språket, vilket jag tänkte kan vara till stor hjälp i detta projekt. Det är fint att få vara en del av något större för att engagera folk och väcka känslor. Jag vill visa både Finland och Ukraina, men också för hela världen att vi gör något för att hjälpa, säger Zadvorska, även hon student i producentskap på film och media. 

Arcada lånar ut sina medieutrymmen under maj och juni 

Ivar Vuori med redaktionskollegorna på Arcada.

Hela sträckan filmas från start till mål och stafetten har ett aktivt flöde på sociala medier med dagliga uppdateringar. Både Vuori och Zadvorska har haft möjlighet att knyta sitt deltagande till sina studier, i form av utvecklingsstudier och praktik. Redaktionen har de i Arcadas utrymmen för film och media. 

– Sociala medier är en helt ny erfarenhet för mig. Att få fundera på strategier, uppgiftsfördelning, teamarbete samt hur jag ska jobba med innehåll har lärt mig massor. Därtill har jag känt mig som en riktig journalist då jag övat på att ta kontakt med människor jag aldrig hade trott jag skulle våga fråga, säger Zadvorska. 

Under projektet får de arbeta med både direkt och långsiktig innehållsproduktion. Dessutom har de fått insyn i vilken teknisk utrustning som behövs på fältet samt vilket stöd som behövs där. 

– Utöver hur man arbetar inom ett välgörenhetsprojekt, så är både produktionen för sociala medier och senare dokumentären enorma inlärningsprojekt. Färdigheter från mina studier jag haft nytta av är bland annat bildberättande samt hur man ska bygga upp arbetsprocesser och följa upp vad som fungerar. Det är givande att få erfarenhet av allt från att jobba med liten budget och tajta tidtabeller, till hur man bygger upp en tidslinje och skriver manus, säger Vuori 

Engagemang och konkret hjälp 

Idén till hela stafetten kommer från Arcadas student i energi- och miljöteknik Fabian Londen. Hans pappa Magnus Londen har startat Karavanen Ukraina, vilket även fått Fabian att engagera sig tidigare. 

– Ifjol vandrade jag från Åbo till Ukrainas ambassad i Helsingfors, och det var då jag fick idén om en längre stafett. Nu har jag varit med i planeringsteamet sedan dag ett. Jag har lärt mig massor, och är säker på att jag ännu kommer att lära mig massor mer, säger Fabian Londen. 

Han deltar även i årets stafett med en egen etapp, och motiveras av att se den konkreta insatsen projektet gör. 

– Redan under min vandring såg jag hur viktigt det är att engagera andra. Det finns många i Finland som vill hjälpa och hjälpbehovet är stort. Det känns fint att få inspirera andra, och få dem att donera eller hitta på egna sätt att stöda. 

Stafetten organiseras av välgörenhetsorganisationen Karavanen till Ukraina rf. Extern länk För donationerna köper organisationen ambulanser och förstahjälputrustning till Ukraina. Alla i projektet jobbar helt ideellt. 

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning