Arcadas student och alumn på rådgivningen i Berghäll.

Den hundraåriga rådgivningen stöder, ser och bekräftar

Publicerad: 17.11.2022 / Utbildning

I år fyller mödra- och barnrådgivningen i Finland hundra år. Verksamheten har ändrat form under åren, men är fortfarande precis lika viktig för familjerna och barnen, säger Arcadas hälsovårdaralumn Jannika Kuhlefelt och student Julina Fagerlund, som jobbar på det som en gång i tiden var Finlands första rådgivning i Berghäll.

Barn- och mödrarådgivningen har funnits i Finland sedan 1922. Modellen är unik på så sätt att tjänsterna riktar sig till hela befolkningen och är gratis för alla.

– Rådgivningen besöks av i princip alla barnfamiljer och gravida. Det bästa med jobbet är alla unika möten och att man får göra en meningsfull insats. Det är låg tröskel att ta kontakt med oss och för många är den egna hälsovårdaren en viktig resurs som lyssnar, hjälper och bekräftar en som förälder, säger alumn och hälsovårdare Jannika Kuhlefelt, som har både mödra- och barnrådgivning i Berghäll.

Under rådgivningarnas hundraåriga historia har de bidragit till att sänka spädbarnsdödligheten och mödradödligheten till en rekordlåg nivå, bekämpa sjukdomar, främja folkhälsan, genomföra vaccinationsprogrammet för barn och erbjuda olika former av stöd för barn och familjer.

– Rådgivningens kärnuppgifter är desamma, men nuförtiden har vi också rollen som livscoach och stöder upp på ett mycket bredare plan. Vi bygger långsiktiga relationer med familjerna och kan ofta i ett tidigt skede ta fasta på problem och agera innan de blir för stora. Det kan handla om allt från att identifiera ett synfel hos barn innan det orsakar svårigheter i skolan, eller hjälpa trötta föräldrar innan de blir för utmattade, säger Kuhlefelt.

Skillnad i ett tidigt skede

Arcadas blivande hälsovårdare Julina Fagerlund gör för tillfället gör sin praktik på Berghälls rådgivning. Möjligheten att arbeta med hälsofrämjande frågor väckte hennes intresse för hälsovårdaryrket.

– I detta jobb kan vi påverka och göra skillnad redan innan skadan är skedd. Jämfört med övrig vårdpersonal jobbar vi ibland lite i skuggan, och man kanske inte ser allt vi åtgärdar, vilket är hela poängen med vårt arbete. Och även om vi inte kan lösa allt, så kan vi finnas där och lyssna vilket redan det ger stöd, säger Fagerlund, fjärde årets hälsovårdarstudent.

Praktiken på rådgivningen har bekräftat hennes tidigare tankar om att i framtiden jobba med barn och familjer.

– Här finns ett mångsidigt arbete med plats att utvecklas och stor variation bland kunderna. Jag har tagit emot blivande mammor, nyfödda bebisar och barn upp till sex år, säger Fagerlund.

Rådgivningen 200 år

Både Kuhlefelt och Fagerlund är säkra på att rådgivningen kommer att finnas kvar minst hundra år till, och dessutom med ett ännu större utbud av tjänster.

– Där det för hundra år sedan var mycket fokus på att mäta och vaccinera kommer vi att ha en mer handledande och stödande roll. För att ha beredskap för allt som sker i samhället och i världen måste rådgivningssystemet fortsätta utvecklas, och stödas upp av utbildning och fortbildning för oss hälsovårdare, säger Kuhlefelt.

– Jag hoppas överlag på mer resurser i framtiden. Åtgärder i ett tidigt skede är de mest effektiva för att minska hälsoskillnader i samhället, och rådgivningen måste till exempel ha möjlighet att erbjuda fler besök åt dem som behöver extra hjälp, säger Fagerlund.

Responsen de får av barnfamiljerna är inne på samma linje: rådgivningen behövs och uppskattas.

– Det värmer enormt då vi får en teckning, ett kort eller ett rörande meddelande, eller ser tacksamheten hos föräldrarna efter ett besök hos oss, säger Kuhlefelt.

Blev du intresserad av att jobba med barn- och mödrarådgivning? Bekanta dig med Arcadas utbildning till hälsovårdare.

Den hundraåriga rådgivningen stöder, ser och bekräftar

Arcadas student och alumn på rådgivningen i Berghäll.

I år fyller mödra- och barnrådgivningen i Finland hundra år. Verksamheten har ändrat form under åren, men är fortfarande precis lika viktig för familjerna och barnen, säger Arcadas hälsovårdaralumn Jannika Kuhlefelt och student Julina Fagerlund, som jobbar på det som en gång i tiden var Finlands första rådgivning i Berghäll.

Kategori: Utbildning

För att inte tala om torven

Student posing for camera

Parallellt med sin konstnärliga verksamhet har Sofia sporadiskt undervisat såväl skådespelare, dansare, drama-instruktörer och kulturproducenter, amatörer och proffs, barn och vuxna. Hon anser att när hon undervisar, lär hon även sig själv.

Kategori: Blogg