Student Martin Nyholm står framför Arcada.

Kaksi kieltä, kaksinkertaiset mahdollisuudet

Julkaistu: 01.03.2022 / Koulutus

Sairaanhoitaja, jolla on pätevyys tehdä töitä sekä ruotsiksi että suomeksi, mutta myös tuplasti etuja jo itse opintojen aikana. Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus toteutetaan ammattikorkeakoulu Arcadan ja Diakin yhteistyönä ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua molempien korkeakoulujen koko tarjontaan.

Sairaanhoitajatutkinto, ja samalla kaksi kieltä. Valinta oli helppo, kun Martin Nyholm halusi lähteä kokeilemaan täysin uutta alaa toimittuaan yli kaksi vuosikymmentä sähkömekaanikkona.

"Halusin siirtyä ihmisläheisempään työhön. Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus tuntui minusta heti oikealta ja joustavat opinnot sopivat minulle, joka jo olen työelämässä. Meillä on suuri osa teoreettisista opinnoista etäopetuksena, ja käytännön harjoitukset järjestetään paikan päällä", kertoo syksyllä 2020 opintonsa aloittanut Nyholm.

Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus tarjoaa ammatillisen osaamisen sekä suomen, että ruotsin kielellä, mutta lisäksi kaksinkertaiset edut itse opintojen osalta.

"Näen valtavana etuna, että kaksi korkeakoulua tarjoavat tämän koulutuksen yhteistyössä. Kampuksia on kaksi ja niillä toisiaan täydentävät opiskelu- ja simulaatiotilat, laaja ja osaava opetushenkilökunta sekä mahdollisuus saada uutta tietoa ja tukea kahdelta taholta", Nyholm sanoo.

Kaksikieliset opinnot, kaksikielinen hoitotyö

Opinnot suoritetaan johdonmukaisesti kahdella kielellä, jokatoinen kurssi suomeksi, jokatoinen ruotsiksi. Sama jakauma toistuu tarkastaessa Nyholmin vuosiryhmän opiskelijoiden äidinkieliä.

"Noin puolet puhuvat äidinkielenään ruotsia ja puolet suomea. Mutta kielitaustasta riippumatta minusta tuntuu, että meillä kaikilla on nyt sama vahva kaksikielisyys sairaanhoitajan ammatissa. Siitä on hyötyä tulevaisuudessa, riippumatta siitä missä päätämme työskennellä", hän sanoo.

Nyholm on jo ensimmäisten harjoittelujaksojen aikana kokenut ammatillisen kaksikielisyyden käytännön edut.

"Etenkin lasten ja vanhusten hoidossa kyky kohdata ja hoitaa potilasta hänen omalla äidinkielellään luo turvallisuuden tunnetta. Ja tietysti tuntuu todella siistiltä kertoa harjoitteluun mentäessä, että opiskelen kahdella kielellä ja kahdessa korkeakoulussa samaan aikaan", Nyholm sanoo.

Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus tarjotaan yhteistyössä Diakin ammattikorkeakoulun kanssa. Haku koulutukseen on avoinna 16.3.2022 - 30.3.2022.

Kyky auttaa ei katso ikää

Två personer övar hjärt- och lungräddning.

Hätätilanteen tunnistaminen, avun kutsuminen ja elvytyksen aloittaminen voi olla ero elämän ja kuoleman välillä. Ammattikorkeakoulu Arcada osallistuu Kids Save Lives -hankkeeseen, jossa opetetaan lapsia puuttumaan hätätilanteisiin.

Kategoria: Koulutus

Arcada tukee huippu-urheilijoita matkalla kohti tutkintoa

Oskar och Robert Kirmes tävlar i redskapsgymnastik.

Arcadan yhteistyö urheiluakatemia Urhean kanssa tukee niitä, joilla on toinen jalka huippu-urheilussa ja toinen opiskelumaailmassa. Opiskelijoille on arvokasta, että he voivat saada tutkinnon samalla kun tavoittelevat mitaleja.

Kategoria: Koulutus