Förstå din livsstil med hjälp av teknologi

Förstå din livsstil med hjälp av teknologi

Publicerad: 23.06.2021 / Utbildning / Projekt / Studentliv

Vid studierna till blivande idrottsinstruktör får man använda sig av olika slags teknologi och verktyg som hjälper att förstå och analysera människans hälsa. Här presenteras Firstbeat Livsstilanalys-mätningen.

Vad är Firstbeat Livsstilanalys?

Firstbeat är ett verktyg som experter inom hälsa, välmående och motion använder för att mäta och följa upp stress, återhämtning och motion hos en individ. Firstbeat hjälper experter att hitta individuella sätt att klara av med stress, återhämta sig på bästa sätt och motionera rätt.  Firstbeat-mätningen analyserar hjärtfrekvensvariabiliteten under hela dygnet som sedan påvisar de levnadsvanorna som stöder eller förbrukar individens välmående och resurser. Samt hjälper analysen identifiera överansträngningens orsaker. (Firstbeat, 2014)

Genom Firstbeat mätningen får man information gällande kvalitén och längden på sömn, balansen mellan återhämtning och stress, motionens mängd och intensitet och användning av kroppsresurser. (Firstbeat, 2014)

Vad går mätningen ut på?

Mätningen baserar sig på analysen av hjärtfrekvensvariabiliteten (pulsvariabiliteten). Pulsvariabiliteten, enligt Tiina Hoffman en idrottfysiolog från Firstbeat, är tidsintervallet mellan flera hjärtslag i följd som varierar i mätt i millisekunder. Ett friskt hjärta slår inte med jämna mellanrum, utan man kan markera en ständig variation när man undersöker de millisekunderna mellan enskilda hjärtslagen. Firstbeat Bodyguard mätningsapparaten mäter pulsvariabiliteten med att identifierar den EKG-baserade metoden med R-vågen och QRS-komplexet och beräknar tiden mellan R-vågorna. (Hoffman, 2021)

Pulsvariabilitet och stress?

Vid en normal och frisk kropp ska pulsvariabiliteten öka då det parasympatiska nervsystemet bör dominera som vid avslappnande aktiviteter som till exempel meditation eller sömn. Vid naturlig stress minskar pulsvariabiliteten, eftersom det sker en ökning i aktivitet vid sympatiska nervsystemet som hjälper kroppen besvara till behovet. Det sympatiska nervsystemet är ansvarig för stresshormonproduktionen och ökar takten och styrkan hos hjärtats sammandragningar samt minskar pulsvariabiliteten. Det parasympatiska nervsystemet sedan saktar ner pulsen och ökar pulsvariabiliteten när stressen är över för att återställa homeostasen. (Firstbeat, 2014)

Stress syns vid Livsstilsanalysen som en röd färg och återhämtning som grön i resultaten. Ändå skiljer mätningen inte om stressreaktionerna är goda/positiv (ger energi att genomföra någonting) eller dåliga/negativ (orsakar negativa reaktioner och känslor). (Firstbeat, 2014)

Stress definieras som en ökning av aktivitet hos sympatiska nervsystemet. En ökning av det sympatiska nervsystemet orsakar produktionen av stresshormoner, en ökning i frekvensen och kraften av hjärtslagen. På grund av dessa anpassningar, bör kroppen klara av de utmaningar som det är utsätt för till exempel under en stressig uppgift, fysisk aktivitet eller sömn/vila. När kroppen inte kan anpassa sig till ändrande utmaningarna, uppstår det problem. Därefter måste kroppen använda mera av sympatisk aktivitet för att klara av sig utmaningarna. (Firstbeat, 2014)

Pulsvariabiliteten varierar helt normalt från dag till dag beroende på aktivitetsnivån och mängden stress till exempel arbetsrelaterade. Om en person är kroniskt stressad eller överbelastad, fysiskt eller psykiskt, kan det störa det naturliga samspelet mellan de två systemen. Därefter är det viktigt att stress förekommer i lämpliga mängd. (Hoffman, 2021)

Egna erfarenheter & åsikter

Fysisk aktivitet

När jag själv genomförde mätningen var det väldigt lätt att använda. Resultaten var lätta att analysera och man fick en väldigt bred bild av sin vardag. Via resultaten fick jag väldigt mycket viktigt information om till exempel balansen mellan stress och återhämtning under dagen och natten och sömnkvalitén. Denna information är väldigt viktig för mig att veta, eftersom jag idrottar på den högsta nivån i Finland för kvinnor i ishockey och tränar väldigt mycket med hög intensitet.

Här är några erfarenheter, tankar och åsikter av blivande idrottsinstruktörer som har genomfört mätningen för sig och utomstående.

”Firstbeat är nytt, men intressant och givande för mig. Lätt att utföra åt en själv och andra. Lätt alltså att använda och hålls bra på.” – Mirva

”Intressant att se sina egna resultat och faktiskt få de svart på vitt hur ens vardag ser ut. Hade inte använt mig av det före studierna så har varit nytt!”- Janna

”Har aldrig använt firstbeat förut, lärorikt att både få utföra mätningen själv och få analysera andras resultat.” – Emma

Mätning i praktik

Vi som praktikanter i Arcadas utvecklingsprojekt, Arcada Sport and Health Booster, fick genomföra Firstbeat-mätningen på Handbollsförbundets spelare i maj 2021. Analysering av dessa resultat var väldigt intressant, eftersom vi fick insikt i deras vardag och träning. Vi var väldigt överraskade hur mycket ungas resultat gällande stress, återhämtning, sömn och aktivitet hade skillnader till de vuxna i arbetslivet.

Möjligheten till detta var väldigt givande för oss att kunna se och jämföra två olika åldersgruppers resultat. Här kommer några kommentarer som vi fick från handbollsspelarna:

“Det var kul att få veta om sin återhämtning o muskelmassa o sånt. Skulle gärna göra det här om nästa säsong!”

“Det var väldigt roligt och intressant! Tack!”

 

Ha din livsstil på papper i svart och vitt och ta en djupare titt på din hälsa! 

 

Alexandra Väyrynen, studerande, Idrott och hälsopromotion

 

Källor:

Firstbeat, Stress and Recovery Analysis Method Based on 24-hour Heart Rate Variability, 2014, Tillgänglig: https://assets.firstbeat.com/firstbeat/uploads/2015/10/Stress-and-recovery_white-paper_20145.pdf Extern länk, Hämtad: 19.4.2021

Hoffman Tiina, Vad är pulsvariabilitet och varför är den viktig? 2021, Tillgänglig: https://www.firstbeat.com/sv/blog-sv/vad-ar-pulsvariabilitet-och-varfor-ar-den-viktig/ Extern länk, Hämtad: 19.4.2021

Källa

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning