Studentliv

Dags för praktik? Detta är din checklista!

Jag heter Alisa och studerar tredje året inom fysioterapi. Jag har gjort tre av fyra praktiker inom mina studier och jag upplever att praktikerna har en nyckelroll i studierna. Hur många praktiker man har och hur långa praktikperioderna är, varierar mellan utbildningsprogrammen.

Kategori: Utbildning

Corona, never forget

Jag försöker retrospektivt granska det positiva i det absolut hemska

Kategori: Evenemang

För att inte tala om torven

Parallellt med sin konstnärliga verksamhet har Sofia sporadiskt undervisat såväl skådespelare, dansare, drama-instruktörer och kulturproducenter, amatörer och proffs, barn och vuxna. Hon anser att när hon undervisar, lär hon även sig själv.

Kategori: Utbildning

Neuropsykiatriska utmaningar hos barn och unga

I kursen Aktivitet och delaktighet för barn och unga har vi fått mycket nya insikter i olika aktivitetsutmaningar som kan förekomma hos barn. Vi tycker att ett stort tema har varit ADHD och autism, därför har vi valt att reflektera kring dessa i detta inlägg.

Kategori: Utbildning

Har ni bara lekt idag?

“Har ni bara lekt idag?” är en fråga som kan uppstå i vissa situationer. Men det är inte “bara lek”. Visste du att lärande och lek är beroende av varandra? Leken anses vara en del av lärandeprocessen.

Kategori: Studentliv