Arcada ny medlem i automationsnätverket EduNet

Publicerad: 08.09.2022 / Samverkan

Yrkeshögskolan Arcada går med i det internationella högskolenätverket inom automation EduNet. Via nätverket får högskolan knyta nya internationella kontakter inom branschen och förses med modern utrustning inom automationsteknik.

EduNet grundades år 2007 av företaget Phoenix Contact för att stödja utbildning och forskning inom teknik och automation. Arcada är den tredje finländska högskolan i nätverket.

– Som medlem i EduNet får Arcada ta del av ett världsomfattande kunskapsutbyte. Vi stärker våra kompetenser inom automationsteknik och skapar värdefulla kontaktnät. Det är också en fin möjlighet för oss att dela vidare den långa utbildningserfarenhet vi har inom detta område, säger Kim Roos, utbildningsansvarig för Energi- och miljöteknik på Arcada.

Högskolorna i nätverket blir tilldelade utrustning inom automationsteknik, vilket gör att Arcadas ingenjörsstudenter får arbeta med den senaste tekniken från branschen. Utrustningen från Phoenix Contact bygger på ny, hållbar teknik, något som går hand i hand med Arcadas fokus på hållbar automationsteknik.

– Viktiga frågor inom nätverket är just hållbara lösningar inom teknik samt digitalisering. Samhället och industrin förändras i snabb takt och därför är det viktigt att jobba tillsammans kring de möjligheter och utmaningar som finns också på ett internationellt plan, säger Roos.

– Nätverket för samman expertis, tankesätt och teknologi som härrör till Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen. Speciellt frågor kring energiövervakning, återanvändbar energi och hållbara automationsprocesser är aktuella. Genom att dela de senaste insikterna via både innovativ forskning och praktisk kunskap gynnas studenter och personal, men även hela automationssektorn i Finland och globalt, säger försäljningschef Hans Lindström, Phoenix Contact.

Över 150 högskolor från 37 länder är medlemmar i nätverket EduNet.

Möten med riktiga klienter ger arbetslivserfarenhet under studierna 

Att träna upp praktiska färdigheter under handledning och i en trygg miljö förbereder Arcadas studenter för arbetslivet. I Arcadas labb för idrottstestning tar högskolans idrottsinstruktörer emot externa klienter och får på så sätt en inblick i hur det dagliga jobbet kan se ut.

Kategori: Hälsa och välfärd

Arcadas medianomer har hela Norden som sitt arbetsfält

Allt fler av Arcadas studentproduktioner inom film och media får synlighet både i Norden och internationellt. På utbildningen vill man stöda studenterna i att nå ut med finlandssvenska kortfilmer och serier till en nordisk publik.

Kategori: Utbildning