Nytt avtal ska främja integrationen av internationellt utbildade sjuksköterskor  

Publicerad: 28.05.2021 / Samverkan

Internationellt utbildade sjukskötare är en stor tillgång för Finland. För att säkerställa att de har de kvalifikationer som krävs och tillgång till vidareutbildning har institutionen för vård vid Yrkeshögskolan Arcada och Filipino Nurses Association in the Nordic Region undertecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding). 

Institutionen för vård vid Arcada har många års erfarenhet av att utbilda sjukskötare på engelska. Genom det nya samarbetet är målet att förbättra integrationen av internationellt utbildade sjukskötare. Detta görs genom att erbjuda kompletterande utbildning som ger behörighet som sjukskötare i Finland. Det här kommer i sin tur att främja sjukskötarnas möjligheter att få meningsfull anställning på den finländska arbetsmarknaden. 

– Vi har mycket goda erfarenheter av att arbeta med filippinska och andra internationellt utbildade sjukskötare, och därför är samarbete med FiNAN ett naturligt nästa steg för att utveckla vår utbildning, säger Pamela Gray, utbildningsansvarig för den engelskspråkiga Nursing-utbildningen på Arcada. 

Institutionen har hittills utexaminerat hundratals utrikes födda sjukskötare. Dessa sjukskötare är globalt konkurrenskraftiga inom vårdbranschen och arbetar för närvarande antingen i finländska vårdinrättningar eller utomlands.  

Genom meningsfulla samarbetsnätverk kan sjukskötarutbildningen påskynda internationellt utbildade sjukskötares etablering på arbetsmarknaden och hjälpa dem att smidigt integreras i det finländska samhället. Det långsiktiga målet är också att stödja nya utbildningsmodeller riktade till internationellt utbildade sjukskötare som kan användas i hela Norden. 

 

FiNAN logo

Dags att ta tempen på insamlingskampanjen

842 390 € ac 2 miljoner insamlade

Hösten är i full gång och Arcadahuset sjuder igen av liv med studenter och personal på plats. Arcadas jubileumskampanj Arcada 25 är nästan halvvägs och redan nu har de nya inlärningsmiljöerna börjat ta form. Detta tack vare de donationer, på strax över 842 000 euro, som hittills samlats in.

Kategori: Blogg

Arcada ny medlem i automationsnätverket EduNet

dekorativ

Yrkeshögskolan Arcada går med i det internationella högskolenätverket inom automation EduNet. Via nätverket får högskolan knyta nya internationella kontakter inom branschen och förses med modern utrustning inom automationsteknik.

Kategori: Samverkan