Fönster på Arcada

Arcada ny medlem i Helsingfors EU-kontor

Publicerad: 05.05.2020 / Samverkan

Arcada har ingått ett långsiktigt avtal med Helsingfors EU-kontor. Kontoret bevakar sina medlemspartners intressen i Bryssel och främjar samarbete i huvudstadsregionen. Medlemskapet främjar Arcadas förutsättningar att bli en globalt relevant aktör och ledande inom utbildning och forskning.

Arcada blev den 1 maj 2020 medlem i Helsingfors EU-kontor (Helsinki EU Office), det gemensamma kontoret i Bryssel för bland annat Helsingfors stad, Nylands förbund och ett flertal högskolor och andra centrala aktörer i huvudstadsregionen.

EU-kontoret stöder samarbetspartnernas intressebevakning, främjar deras synlighet i olika forum inom EU och följer aktivt med bland annat europeisk forsknings- och innovationspolitik.

Michael von Boguslawski, strategisakkunnig vid Arcada, är mycket nöjd med det nya avtalet.

- Medlemskapet ger Arcada en bredare och djupare möjlighet att främja sin strategi att bli en globalt relevant aktör och brobyggare i Norden. Nätverket som Helsinki EU Office erbjuder öppnar upp stigar till samarbeten som gynnar Arcadas och hela Finlands mål att vara ledande i världen inom utbildning och forskning.

Helsingfors EU-kontor förmedlar information om möjligheter till samarbete och nätverkande, och deltar tillsammans med sina samarbetspartners i europeiska nätverk för bland annat forsknings- och innovationsverksamhet.

- Samarbetet skapar också ytterligare förutsättningar för fördjupat samarbete inom Helsingforsregionen, säger von Boguslawski.

Samtidigt som Arcada blev också Institutet för hälsa och välfärd (THL) medlem i EU-kontoret som i dagsläget har 16 medlemsaktörer.

Stärkt svenskt rum för integration i Arabiastranden

Man med skägg kliar sig på hakan

Övergången mellan språkutbildning och yrkesutbildning samt senare vägen ut i arbetslivet ska bli smidigare för de som integreras på svenska. I höst startar Borgå folkakademi ett nytt samarbete med Arcada,  Prakticum och Arbis.

Kategori: Samverkan

Nytt avtal ska främja integrationen av internationellt utbildade sjuksköterskor  

Man med skägg kliar sig på hakan

Internationellt utbildade sjukskötare är en stor tillgång för Finland. För att säkerställa att de har de kvalifikationer som krävs och tillgång till vidareutbildning har institutionen för vård vid Yrkeshögskolan Arcada och Filipino Nurses Association in the Nordic Region undertecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding). 

Kategori: Samverkan

Arcada ny medlem i Helsingfors EU-kontor

Fönster på Arcada

Arcada har ingått ett långsiktigt avtal med Helsingfors EU-kontor. Kontoret bevakar sina medlemspartners intressen i Bryssel och främjar samarbete i huvudstadsregionen.

Kategori: Samverkan