Fönster på Arcada

Arcada ny medlem i Helsingfors EU-kontor

Publicerad: 05.05.2020 / Samverkan

Arcada har ingått ett långsiktigt avtal med Helsingfors EU-kontor. Kontoret bevakar sina medlemspartners intressen i Bryssel och främjar samarbete i huvudstadsregionen. Medlemskapet främjar Arcadas förutsättningar att bli en globalt relevant aktör och ledande inom utbildning och forskning.

Arcada blev den 1 maj 2020 medlem i Helsingfors EU-kontor (Helsinki EU Office), det gemensamma kontoret i Bryssel för bland annat Helsingfors stad, Nylands förbund och ett flertal högskolor och andra centrala aktörer i huvudstadsregionen.

EU-kontoret stöder samarbetspartnernas intressebevakning, främjar deras synlighet i olika forum inom EU och följer aktivt med bland annat europeisk forsknings- och innovationspolitik.

Michael von Boguslawski, strategisakkunnig vid Arcada, är mycket nöjd med det nya avtalet.

- Medlemskapet ger Arcada en bredare och djupare möjlighet att främja sin strategi att bli en globalt relevant aktör och brobyggare i Norden. Nätverket som Helsinki EU Office erbjuder öppnar upp stigar till samarbeten som gynnar Arcadas och hela Finlands mål att vara ledande i världen inom utbildning och forskning.

Helsingfors EU-kontor förmedlar information om möjligheter till samarbete och nätverkande, och deltar tillsammans med sina samarbetspartners i europeiska nätverk för bland annat forsknings- och innovationsverksamhet.

- Samarbetet skapar också ytterligare förutsättningar för fördjupat samarbete inom Helsingforsregionen, säger von Boguslawski.

Samtidigt som Arcada blev också Institutet för hälsa och välfärd (THL) medlem i EU-kontoret som i dagsläget har 16 medlemsaktörer.

Människan, robotik och AI

Människan, robotik och AI

Den tekniska utvecklingen i samhället är snabb. För många känns det som att man knappt hinner bekanta sig med ett nytt digitalt koncept innan man ska vara redo att använda sig av det i sitt privata eller professionella liv.

Kategori: Blogg

Stärkt svenskt rum för integration i Arabiastranden

Student posing for camera

Övergången mellan språkutbildning och yrkesutbildning samt senare vägen ut i arbetslivet ska bli smidigare för de som integreras på svenska. I höst startar Borgå folkakademi ett nytt samarbete med Arcada,  Prakticum och Arbis.

Kategori: Samverkan