DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

Publicerad: 17.05.2022 / Blogg / Utbildning / Projekt

I det första DIGIMANU projektet utredde vi utvecklingsmöjligheterna av Arcadas ingenjörsutrymmen. Vi skapade 360° bilder av produktionslabbet och kemilabbet som kunde ”besökas” med hjälp av VR-glasögon, mobiltelefon eller datorns webbläsare. Ett nytt ingenjörsutrymme är nu utrustat med datorer speciellt anpassade för undersökning och utveckling av robotik. Dessutom har utnyttjandet av 3D-printrar i undervisnings- och forskningssyfte etablerats.

DIGIMANU2 fortsätter där DIGIMANU slutade. Vi kommer att fortsätta utvecklingen av nämnda områden, men också fokusera mera uppmärksamhet på användningsmöjligheterna av digitala tvillingar både inom utbildning och forskning. Nu på våren besöker vi teknikmässor, andra högskolors laboratorieutrymmen och gör företagsbesök för att få en uppfattning om hur andra aktörer har utnyttjat den digitala utvecklingen. För tillfället utreder vi möjligheten att skapa en virtuell kopia av produktionslabbet. I det virtuella labbet kunde studerande gå omkring och utforska labbet på samma sätt som i ett datorspel. I denna värld kunde vi skapa simuleringar och övningar som studerande kunde utföra innan de besöker det verkliga labbet. På så vis kunde de känna sig bekvämare och bättre förberedda inför labbövningarna i verkligheten. Detta virtuella utrymme kunde också spela en stor roll inom marknadsföringen av våra labb och utbildningar.

Den kontinuerliga utvecklingen av Arcadas ingenjörsutrymmen är av hög prioritet och ett grundvillkor för utbildningen av de kompetenser som dagens arbetsliv kräver av ingenjörer. Vi tackar Stiftelsen Arcada/A.F.Lindstedts Fond för fortsatt finansiering av denna utveckling.

Rasmus Björkvall, Laboratorieingenjör med projektuppgifter

Projektet DIGIMANU2 är finansierat av Stiftelsen Arcada/A.F.Lindstedts Fond

Källa

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning