Studentliv

Julkalendern

Student posing for camera

Julen närmar sig och vi önskar er alla varmt välkomna att följa med Arcadas biblioteks julkalender på vårt Twitter-konto! Varje dag från och med första december till och med julafton kommer vi att publicera ett boktips på en bok vi har på biblioteket.

Kategori: Studentliv

Nyttan av ett ergoterapeutiskt perspektiv i bemötande av smärtklienter

Nyttan av ett ergoterapeutiskt perspektiv i bemötande av smärtklienter

Kronisk smärta blir allt mer vanligare. Med kronisk smärta avses en smärta som återkommer regelbundet under en tidsperiod av över 3 månader (Tarnanen m.fl. 2016). Enligt Terveyskylä lider var femte vuxen av långvarig smärta och orsaken kan vara en bakomliggande sjukdom eller okänd (Terveyskylä).

Kategori: Studentliv

Ortos, vad är det?

Ortos, vad är det?

Ortoser används som ett hjälpmedel på yttre delen av kroppen. Det finns olika ortoser för olika ändamål. En person kan använda en ortos för att motverka felställningar, kompensera för muskelsvaghet, för att lindra smärta och/eller underlätta rörelse.

Kategori: Studentliv

Förstå din livsstil med hjälp av teknologi

Förstå din livsstil med hjälp av teknologi

Vid studierna till blivande idrottsinstruktör får man använda sig av olika slags teknologi och verktyg som hjälper att förstå och analysera människans hälsa. Här presenteras Firstbeat Livsstilanalys-mätningen.

Kategori: Utbildning

Ergoterapistudier och case-arbete

Ergoterapistudier och case-arbete

Vi är en grupp på fyra personer från Ergt19 som kommer dela med oss av en del av vårt arbete med vår case person i kursen Aktivitet och delaktighet II som handlade om neurologisk ergoterapi.

Kategori: Utbildning

Barnets rätt till samverkan och utveckling genom lek

Barnets rätt till samverkan och utveckling genom lek

FN:s Barnkonvention tar upp leken som en av barnets rättigheter. I kursen Aktivitet och delaktighet för barn och unga har vi fått bekanta oss med leken som både metod, belöning och mål i ergoterapin.

Kategori: Utbildning

Sexualitet, ergoterapi och PLISSIT

Sexualitet, ergoterapi och PLISSIT

Vi i ERGT19 fick vara med om en temaförmiddag som handlade om sexualitet med inriktning på sexualitet hos personer med funktionsvariation.

Kategori: Utbildning

Kom och ta en paus med oss

Kom och ta en paus med oss

”Jättebra koncept som är tillgängligt för alla” och ”Lämplig nivå, lätta att hoppa med från det dokument man satt och jobbade med” är två kommentarer av all positiv feedback som vi har fått för våra distanspauser.

Kategori: Utbildning