Har ni bara lekt idag?

Publicerad: 31.05.2022 / Blogg / Studentliv

“Har ni bara lekt idag?” är en fråga som kan uppstå i vissa situationer. Men det är inte “bara lek”. Visste du att lärande och lek är beroende av varandra? Leken anses vara en del av lärandeprocessen. Likheter som finns mellan lärande och lek är; meningsskapande, kreativitet, lust och möjlighet till kontroll. Det finns många olika lekar t.ex. motorisklek, sensorisk lek, rollek, undersökande lek, fiktiv lek osv.

Då barnet leker tränar hen på många olika färdigheter. Några av dessa färdigheter är t.ex. planering, språk, jämlikhet, gemenskap grovmotorik, finmotorik, problemlösning och hänsyn. Barn kan då de leker utveckla fantasi, bearbeta intryck och utveckla sin samarbetsförmåga. Andra förmågor som kan utvecklas är turtagning, överenskommelse, koncentration och uthållighet. Barns hela personlighet utvecklas i leken.

Genom att observera barn som leker kan omgivningen lära sig mycket. Däremot kan omgivningen behöva anpassas så att leken ska fungera. Det blir viktigt att tänka igenom både lek, leksaker och arbetsställning för varje barn.

Vi hoppas att du med hjälp av detta blogginlägg i framtiden kan besvara på frågan “har ni bara lekt idag?”. Leken ger barn många olika färdigheter och kunskap de kommer ta med sig då de utvecklas och blir äldre. Att “bara leka” är något positivt.

Källor:

Bild: svenska.yle.fi. Tillgänglig: https://svenska.yle.fi/a/7-1492542 Extern länk Hämtad: 24.5.2022

Eliasson, A. Lindström, H. Peny-Dahstrand, M. 2016. Arbetsterapi för barn och unga. Studentlitteratur.

Skolverket., 2022, Lek i förskoleklass. Tillgänglig: https://www.skolverket.se/skolutvecklin… Extern länk- arbetet/pedagogik-i-forskoleklass/lek-i-forskoleklass, Hämtad: 24.5.2022