Neuropsykiatriska utmaningar hos barn och unga

Publicerad: 31.05.2022 / Blogg / Utbildning / Studentliv

I kursen Aktivitet och delaktighet för barn och unga har vi fått mycket nya insikter i olika aktivitetsutmaningar som kan förekomma hos barn. Vi tycker att ett stort tema har varit ADHD och autism, därför har vi valt att reflektera kring dessa i detta inlägg. Kursen har varit givande eftersom vi fått tagit del av många olika interventioner och hjälpmedel.

Autism diagnosen ställs oftast då barnet är i 4–5 års åldern. Det kan ibland vara svårt att fastställa diagnosen till exempel pga. tidig utvecklingsnivå hos barnet. Studier visar att barnet sociala samspel och förmåga att kommunicera med andra avviker från det normala. Ett exempel på detta är att barnet ger dålig ögonkontakt eller har försenad språkutveckling. (Habilitering & Hälsa 2017)

Studier visar att arvsfaktorer spelar en stor roll vid ADHD. Det är vanligt att både barn och föräldrar i samma familj har ADHD. Antalet ADHD diagnoser speciellt hos barn som har vård har ökat. En orsak till detta är att ADHD upptäcks mycket tidigare nuförtiden. För att få en ADHD diagnos måste personen ha åtminstone 6 symtom på bristande uppmärksamhet och på överaktivitet och impulsivitet. Utredning av ADHD symtom sker i form av frågeformulär. (Käypähoito 2019)

Vi har fått kunskap i hur olika interventioner påverkar barnets symtom och lek. Till exempel kan barn med autism leka/använda bollar med olika materials yta så som hårda, mjuka, gummi, föremål inuti och håriga. Vi vet att hos barn med ADHD är koncentrationen ofta dålig. Till detta finns det många olika hjälpmedel som stöder barnets koncentration. Till exempel olika bildscheman och time-timers.

Från denna kurs tar vi med oss mycket bra och nyttig kunskap inför framtiden. Det är viktigt att vi som professionella vet hur olika symtombilder kan se ut så vi på bästa sätt kan hjälpa barnet i terapin. Alla barn har rätt att vara delaktiga trots aktivitetsutmaningar i vardagen. Eftersom alla barn är unika är det bra att vi fått ett bredare perspektiv och lärt oss att alla barn reagerar olika på interventioner och hjälpmedel.

/ Ida, Erin, Kira och Mathilda

Källor:

Habilitering & Hälsa, 2017. Tillgänglig: https://www.autismforum.se/om-autism/tidiga-tecken-pa-autism/ Extern länk Hämtad: 22.05.2022.

Käypähoito, 2019. Tillgänglig: https://www.kaypahoito.fi/sv/khr00068 Extern länk Hämtad: 22.05.2022.

Ännu hinner du söka till Arcada!

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning