Studentliv

Blogg: Corona, never forget

Student posing for camera

Jag försöker retrospektivt granska det positiva i det absolut hemska – det oförutsägbara och det avtrubbande med coronapandemin som numera – trots skyhöga smittosiffror – inte längre kräver förödande lockdown eller publikrestriktioner. Jag funderar kring tiden med pandemin från perspektivet av en praktiserande scenkonstnär.

Kategori: Blogg

För att inte tala om torven

Student posing for camera

Parallellt med sin konstnärliga verksamhet har Sofia sporadiskt undervisat såväl skådespelare, dansare, drama-instruktörer och kulturproducenter, amatörer och proffs, barn och vuxna. Hon anser att när hon undervisar, lär hon även sig själv.

Kategori: Blogg

Neuropsykiatriska utmaningar hos barn och unga

Neuropsykiatriska utmaningar hos barn och unga

I kursen Aktivitet och delaktighet för barn och unga har vi fått mycket nya insikter i olika aktivitetsutmaningar som kan förekomma hos barn. Vi tycker att ett stort tema har varit ADHD och autism, därför har vi valt att reflektera kring dessa i detta inlägg.

Kategori: Blogg

Har ni bara lekt idag?

Har ni bara lekt idag?

“Har ni bara lekt idag?” är en fråga som kan uppstå i vissa situationer. Men det är inte “bara lek”. Visste du att lärande och lek är beroende av varandra? Leken anses vara en del av lärandeprocessen.

Kategori: Blogg

Förflyttningsteknik – att ta dig fram i livet

Förflyttningsteknik – att ta dig fram i livet

Tänk dig att du sitter i din favoritfåtölj. På bordet bredvid dig står en kopp ångande varmt kaffe. Det är bara för dig att sträcka ut din hand och ta koppen. Tyvärr är det här något som inte är möjligt för alla.

Kategori: Blogg

Ergoterapi och sexuell hälsa

Ergoterapi och sexuell hälsa

Personer som kommer till ergoterapi har ofta någon slags funktionsnedsättning som även kan påverka den sexuella hälsan. Trots detta är sex ändå ett väldigt tabubelagt ämne som kan kännas svårt att ta upp med klienter.

Kategori: Blogg