Koko Pohjola toimii Arcadan media-alan opiskelijoiden työkenttänä

Julkaistu: 02.03.2023 / Koulutus / Uutiset

Yhä useammat Arcadan elokuva- ja media-alan opiskelijoiden tuotannot saavat näkyvyyttä sekä Pohjoismaissa että kansainvälisesti. Koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijoita tuomaan suomenruotsalaisia lyhytelokuvia ja sarjoja pohjoismaiselle yleisölle.

Viime aikoina entistä useampi opiskelijatuotanto on osallistunut elokuvafestivaaleille kansainvälisesti, lähinnä Pohjoismaissa. Arcadassa keväällä 2022 tuotettu lyhytelokuva Sellout esitettiin elokuussa yhdellä Pohjoismaiden suurimmalla elokuvafestivaalilla Norjan Haugesundissa. Elokuva oli yksi kymmenestä ehdokkaasta Next Nordic Generation -kategoriassa, jossa oli mukana useiden pohjoismaisten elokuvakoulujen töitä.

- Vaikka osallistuminen oli kokemus, ei itse kilpailu ollut suurin asia, vaan se, että sai nähdä, miten elokuvafestivaali toimii, nähdä muiden tuotoksia ja solmia uusia kontakteja, sanoo valokuvausta ja leikkausta opiskeleva Kristofer Söderström.

- Festivaalilla tunsi pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden - pohjoismainen identiteetti elokuva-alalla tuli hyvin selväksi. Tuntuu hienolta olla osa tätä kuvaa ja yhteistyötä ja pystyä osallistumaan siihen omalla tuotannollani, sanoo Adrian Blomqvist, joka opiskelee käsikirjoitusta ja ohjausta.

Elokuvafestivaali on hyvä ensimmäinen avaus, mutta ei mikään vapaalippu alalle, opiskelijat huomauttavat. Se vaatii kovaa työtä ja oma-aloitteisuutta, etenkin jos haaveilee läpimurrosta jättimäisissä mediamaissa Ruotsissa ja Tanskassa.

- Suomenruotsalainen elokuva ei ole maailmalla kovin tunnettua, varsinkin kun suuri osa sisällöstä tehdään ruotsinkieliselle vähemmistölle. Näen kuitenkin mahdollisuuksia tehdä siitä eräänlaista vientitavaraa keskittymällä vähemmän kieleen ja enemmän sisältöön. Haluamme kääntää huomiomme Suomeen, Söderström sanoo.

- Olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että tutkittavaa riittää. Toivotaan, että siitä voisi tulla ainutlaatuinen, jännittävä markkinarako, Blomqvist sanoo.

Kuva Sellout-elokuvasta, jossa näyttelijät Tobias Zilliacus ja Nicke Lignell.

Arcada-elokuvat maailmalla

Sen lisäksi, että Arcada tukee itse elokuvatuotantoa, korkeakoulu tarjoaa myös taloudellista tukea festivaaleille osallistumisen mahdollistamiseksi. Söderström ja Blomqvist ovat yhtä mieltä siitä, että mahdollisuus osallistua pohjoismaisille elokuvafestivaaleille motivoi opiskelijoita tekemään laadukkaita tuotantoja.

- Arcada-elokuvat festivaaleilla ovat yleistymässä. Selloutin työstämisen aikana tuntui, että festivaalit otettiin vakavasti ja meitä kannustettiin käyttämään niitä keinona viedä valmista tuotantoa eteenpäin, Blomqvist sanoo.

- Mielestäni olisi hyvä, että jo tuotannon alusta lähtien olisi mielessä laajempi yleisö ja että ajateltaisiin pohjoismaisesta tai kansainvälisestä näkökulmasta. Toivoisin, että koulutuksessa painotettaisiin vielä enemmän kansainvälistä näkökulmaa; miltä elokuvateollisuus näyttää muissa maissa, miten Suomen ulkopuolella voi tehdä läpimurron, miten rahoitusta haetaan kansainvälisesti, Söderström sanoo.

He pitävät nyt rakenteilla olevaa media-alustaa, joka kokoaa yhteen Arcadassa tehdyt tuotannot, tärkeänä edellytyksenä läpimurron tekemiselle Pohjoismaissa.

- Jos elokuvamme eivät ole yleisön saatavilla, meidän on vaikea saavuttaa yleisö. Kun meillä on foorumi, joka toimii sekä tehtyjen töiden luettelona että välineenä uusien tuotantojen näkyväksi tekemisessä, avautuu aivan uusi maailma. Se on myös tapa näyttää konkreettisesti, mitä teemme koulutuksessamme, Blomqvist sanoo.

Söderström on samaa mieltä siitä, että alustan hyödyt ovat suuria sekä Arcadalle että opiskelijoille, ja se avaa myös uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden korkeakoulujen ja alan toimijoiden kanssa Pohjoismaissa.

- Yhteistuotannot muiden maiden kanssa auttaa pitämään yllä korkeatasoista elokuva- ja mediaosaamista myös Suomessa ja luomme myös sisältöä täällä, verrattuna siihen, että kaikki parhaat ihmiset lähtisivät muihin Pohjoismaihin työskentelemään, Söderström sanoo.

Pohjoismaissa ainutlaatuinen mediakoulutus

Arcada on Suomen ainoa ruotsinkielinen elokuvakoulu, ja se on ainutlaatuinen myös vähemmistön näkökulmasta Pohjoismaissa.

- Pohjoismaat ovat potentiaalinen työkenttä opiskelijoillemme. Alumnit voivat työskennellä kaikkialla Pohjoismaissa ruotsin kielen taitonsa ansiosta, mutta ennen kaikkea he ovat voimavara kasvavalle pohjoismaiselle elokuva- ja mediayhteistyölle Suomen markkinoilla, sanoo elokuva- ja mediakoulutuksen koulutusvastaava Fred Nordström.

Opiskelijoita valmistellaan pohjoismaiseen työympäristöön muun muassa tukemalla laadukkaan portfolion luomisessa, antamalla heille mahdollisuus monipuoliseen verkostoitumiseen tulevien pohjoismaisten kollegoiden, levittäjien ja rahoittajien kanssa Pohjoismaissa ja kannustamalla heitä osallistumaan festivaaleille, joilla he voivat tavata alan vakiintuneita ammattilaisia.

- Tavoitteena on, että kolmen seuraavan vuoden aikana yhä useammat opiskelijaelokuvat esitetään eri pohjoismaisissa paikoissa, kuten festivaaleilla, kilpailuissa tai levittäjien ja muiden korkeakoulujen kautta. Rakennamme myös uutta yhteistyötä ruotsalaisten ja norjalaisten korkeakoulujen kanssa, Nordström sanoo.

Pohjoismaiset elokuvat ja tv-tuotannot menestyvät hyvin sekä Pohjoismaissa että kansainvälisesti, vaikka alalla tapahtuu suuria muutoksia. Uudet markkinat, muuttuvat katselutottumukset ja teknologian nopea kehitys vaikuttavat mediankulutukseen, erityisesti nuorten keskuudessa.

- Nuoriin elokuvantekijöihin panostaminen tarkoittaa panostamista niihin, joilla on eturivin paikka ja jotka tietävät, mitä yleisö haluaa. Uskomme ehdottomasti, että pohjoismaisesti suuntautuneiden alumnien määrä kasvaa, Nordström kiteyttää lopuksi.

Kuvat: Sellout/Kristofer Söderström