Students at the big square.

Ansökan till Arcadas Öppna yrkeshögskola pågår 3–9.8

Publicerad: 29.06.2022 / Utbildning

Arcadas öppna yrkeshögskola erbjuder flexibla studiemöjligheter för dig som vill inleda dina studier i höst. Öppna YH-leden riktar sig till dig som planerar att avlägga en bachelorexamen.

Öppna YH-ledsstudier ger dig en chans att pröva på högskolestudier och så småningom övergå till att studera som examensstudent vid Arcada.

Arcada erbjuder följande antal platser på Öppna YH-leden 2022–2023:

 • barnmorska, 5 platser
 • energi- och miljöteknik, 10 platser
 • ergoterapeut, 10 platser
 • fysioterapeut, 10 platser
 • företagsekonomi, 10 platser
 • förstavårdare, 5 platser
 • hälsovårdare, 5 platser
 • idrottsinstruktör, 10 platser
 • kulturproducent, 5 platser
 • process- och materialteknik, 5 platser
 • Nursing (engelsk utbildning i samarbete med Diak), 5 platser
 • sjukskötare (dagstudier), 15 platser
 • socionom (dagstudier), 5 platser
 • socionom (flerform), 5 platser

Anmälan till Öppna YH-leden för läsåret 2022–2023 öppnar 3.8.2022 kl. 9 och stänger 9.8.2022 kl. 15. Notera att vissa utbildningar har förkunskapskrav.

Du kan anmäla dig till endast en utbildning. Det finns ett begränsat antal platser på varje utbildning. Platserna fylls i anmälningsordning med undantag av utbildningarna till fysioterapi och förstavårdare, som rangordnar sökande i första hand på basis av vitsord i en MOOC (online-kurs) och i andra hand enligt anmälningsordning.

Läs mer om anmälan och studier via Öppna yrkeshögskolan.

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning