Urvalsprov 2020: Språkval i det nationella urvalsprovet till yrkeshögskolorna

Publicerad: 2020-07-06 / Utbildning

Under provet som genomfördes 23–24.6 uppdagades ett nationellt problem där studenter som sökt till både utbildningar på svenska och utbildningar på finska inte fick möjlighet att välja språk för provet. Felet är helt oberoende av arrangemangen på Arcada, men har också drabbat sökande till våra utbildningar.

Arcada vill försäkra sig om sökandes likabehandling och att skadan av det nationella problemet minimeras. Ifall du, efter att resultaten publicerats, upplever att det tekniska felet negativt påverkade dina möjligheter att bli antagen till en utbildning vid Arcada, uppmanar vi dig att kontakta högskolans antagningsservice. Ta kontakt så fort som möjligt men allra senast 14 dygn efter att antagningsresultatet har publicerats.

Har du frågor redan nu? Kontakta antagningsservice@arcada.fi

Kom och ta en paus med oss

Kom och ta en paus med oss

”Jättebra koncept som är tillgängligt för alla” och ”Lämplig nivå, lätta att hoppa med från det dokument man satt och jobbade med” är två kommentarer av all positiv feedback som vi har fått för våra distanspauser.

Utbildning

Arcadas sjukskötarutbildning bäst i landet 

Vårdstudenter

Arcadas sjukskötarstudenter är mest nöjda med sin utbildning i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2020, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna. 

Utbildning