Urvalsprov 2020: Språkval i det nationella urvalsprovet till yrkeshögskolorna

Publicerad: 06.07.2020 / Utbildning

Under provet som genomfördes 23–24.6 uppdagades ett nationellt problem där studenter som sökt till både utbildningar på svenska och utbildningar på finska inte fick möjlighet att välja språk för provet. Felet är helt oberoende av arrangemangen på Arcada, men har också drabbat sökande till våra utbildningar.

Arcada vill försäkra sig om sökandes likabehandling och att skadan av det nationella problemet minimeras. Ifall du, efter att resultaten publicerats, upplever att det tekniska felet negativt påverkade dina möjligheter att bli antagen till en utbildning vid Arcada, uppmanar vi dig att kontakta högskolans antagningsservice. Ta kontakt så fort som möjligt men allra senast 14 dygn efter att antagningsresultatet har publicerats.

Har du frågor redan nu? Kontakta E-post: antagningsservice@arcada.fi

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

I det första DIGIMANU projektet utredde vi utvecklingsmöjligheterna av Arcadas ingenjörsutrymmen. Vi skapade 360° bilder av produktionslabbet och kemilabbet som kunde ”besökas” med hjälp av VR-glasögon, mobiltelefon eller datorns webbläsare.

Kategori: Blogg

Känn igen och motverka fake news

Känn igen och motverka fake news

Under Donald Trumps tid som president i USA populariserades begreppet ”fake news”, dvs falska nyheter. Trump själv använde ofta begreppet ”falska nyheter” för att förringa sådan information som var ofördelaktig för honom själv.

Kategori: Blogg