Arcadaprojekt stärker internationella studenters ställning på den finländska arbetsmarknaden

Publicerad: 21.06.2022 / Pressmeddelande

För internationella studenter kan det vara extra utmanande att hitta jobb på den finländska arbetsmarknaden. Avsaknaden av nätverk är en orsak. För att råda bot på situationen har Yrkeshögskolan Arcada tagit ett jättekliv framåt och startat ett pilotprojekt där fokus är på praktiksamarbete mellan högskolan och finländska företag.

Projektet går ut på att finländska företag förbinder sig till att ta emot ett visst antal internationella tradenomstudenter från Arcada per år.

– Praktikperioden är obetald, men studenten får 30 studiepoäng för 20 veckor av praktik. Praktiken ger studenten en ypperlig möjlighet att få in foten på arbetsmarknaden, jobba för finländska företag och få värdefull arbetserfarenhet på sitt CV, säger Linn Hongell, lektor i företagsekonomi på Arcada.

Det första försöket sker i höst då tre Arcadastudenter kommer att göra sin praktik på det finländska företaget Quuppa, ett teknikföretag som specialiserar sig på system för realtidslokalisering (RTLS), under 2022–2023. Praktikanterna avlöser varandra med en överlappande period på två veckor, så att den tidigare praktikanten smidigt kan introducera den nya till arbetet. För Quuppa rådde det ingen tvekan om att gå med i projektet.

– Praktikprogrammet underlättar rekryteringsprocessen för oss och gör att vi kan starta flera nya projekt utan att gå via ledningen varje gång. På Quuppa får studenterna möjlighet att utvecklas professionellt. Vi är en platt organisation med öppen kommunikation, säger Thomas Hasselman, Chief Sales Officer på Quuppa.

Avslutad praktikperiod behöver inte betyda att tiden på Quuppa tar slut, tvärtom.

– Vi är villiga att investera i studenterna efter avslutad praktik. Vi strävar hela tiden efter att expandera globalt och bygger därför vår grund på mångfald med målet att etablera nya kontor där det finns ett behov. Beroende på studenternas bakgrund och språkkunskaper kan de spela en nyckelroll i processen, säger Hasselman.

Pilotprojektet är finansierat av Lindstedtstiftelsen och är en del av projektet “Från praktik till integration”. Målsättningen är att ha rekryterat två nya företag till projektet nästa höst och att i framtiden kunna erbjuda alla internationella tradenomstudenter en praktikplats.

För mer information:

Linn Hongell, lektor i företagsekonomi vid Yrkeshögskolan Arcada

+358 50 020 21 92

E-post: E-post: linn.hongell@arcada.fi

Thomas Hasselman, Chief Sales Officer, Quuppa

+358 50 408 45 50

E-post: E-post: thomas.hasselman@quuppa.com

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande