Arcada 25 years

Framtiden blir sällan som man tänkt sig. Den blir ofta bättre.

Världen i dag är ombytlig, oviss och komplex. Vetenskap och teknologi utgör inte ensamma svaret på de stora samhälleliga utmaningar vi står inför. Det krävs en mänsklig drivkraft som översätter dem till effektiva och långsiktiga lösningar. Smarta innovationer som testas och flexibelt justeras för att klara snabba förändringar. Arcada har redan i ett kvartssekel utvecklat kompetenser för samhällets behov och utbildat experter för framtiden. Vi skapar konkret kunskap i en abstrakt värld.

Jubileum

Vi uppmärksammar Arcadas 25-årsjubileum med att inleda en medelinsamlingskampanj. Syftet med kampanjen är att samla in medel för att stöda införskaffningen av digitala lösningar som skapar innovativa, inkluderande och inspirerande inlärnings- och forskningsmiljöer på högskolan.

Samhällsroll

Vi utbildar framtidens experter inom hälsa- och välfärd, vård, ekonomi- och affärsanalys, energi- och materialteknologi samt kultur och media. Genom våra utbildningar och samhällsrelevanta forskning säkerställer vi att det både nu och i framtiden erbjuds högklassiga tjänster också på svenska i Finland.

Insamling

För att vi också i framtiden ska kunna erbjuda högklassiga utbildningar och bedriva samhällsrelevant forskning behövs konkurrenskraftiga och attraktiva inlärnings- och forskningsmiljöer som stöder vårt samhällsuppdrag.

Varför understöda Arcada?

Genom att donera blir du en del av Arcadas långsiktiga och målmedvetna arbete för en hållbar framtid och stöder tvåspråkighet och mångfald i samhället. Vi vill utvecklas med vår tid – och lite före.

  • Arcada är en av landets främsta högskolor. Vi erbjuder utbildning av hög kvalitet och bedriver samhällsrelevant forskning med betydande genomslag.
  • Våra alumner är eftertraktade och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. De har färdigheten att kombinera teori och praktik samt skapar värdefulla nätverk redan under studietiden.
  • Tack vare vår storlek är vi snabbfotade och kan flexibelt anpassa oss till samhällets och arbetslivets ständiga förändringar.
  • Vi bär ett nationellt ansvar för utbildning på svenska på samhällsbärande områden såsom ergoterapi samt film och media. Vi erbjuder utbildning på svenska inom företagsekonomi, teknik, vård, hälsa och välfärd, kultur och media.

Under medelinsamlingskampanjen inbjuder vi stiftelser, företag och dig som privatperson att bidra till en bättre framtid. Bidra till tidsenliga inlärnings- och forskningsmiljöer på Arcada som möjliggör smarta och hållbara lösningar för framtiden.

Kampanjens målgrupper är:

  1. Stiftelser
  2. Företag
  3. Privatpersoner

Lotta Wikman
Vaisala Oyj
Robin Bade
Maria Forss
Kasper Hildén
Carl-Johan Rosenbröijer
Mikaela Rosenbröijer
Johannes & Riikka von Martens
Eija Källström
Mikael Doktar
Albert Carl Göran Ehrnrooth
Ira Jeglinsky
Tom Lindström
Erica Åkermarck
Kuno Öhrman
Helena Strandell
Mikael Strandell
Mia Ekström
Fiskars Oyj Abp
Jane och Aatos Erkkos stiftelse
Viveca  Ahlström
Magnus Ehrnrooths stiftelse sr
Maj-Len Törnqvist
Stiftelsen Tre Smeder sr
Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys r.y.
Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse sr
Joachim Ring
Annika Keskinen
Daniel Storgårds
Maria Nygård
Elin Blomqvist-Valtonen
Peter Karlsson
Christian Östman
Sara Grotell
Sarah Hagström
Thomas Djupsjö
Livia Väresmaa
Bo Sebastian Eljas Langenskiöld
Aktia Bank Abp
Kristina Törnqvist
Birger Mickwitz
Svenska Folkskolans Vänner rf
Mona Forsskåhl
Andréa Högberg
Ceti Hasselman
Kaj Åkerberg
Elisabeth & Fredrik Vahlquist
Carl Pettersson
Kristina Wikberg
Jonas Boman
Robert Nordström
Christian Bergman
Mia Ingman
Stefanie Hagelstam
Miika Mäkäräinen
Per-Edvin Persson
Alexander Bargum
Oy Flinkenberg Ab
Alexander Ehrnrooth
Jan-Erik Krusberg
Katarina Björklund
Birgitta Langenskiöld
Mona Forsskåhl
Nathalie Hyde-Clarke
Christa Tigerstedt
Linn Hongell
Mats Forsskåhl
Petter Forsskåhl
Mirja Andersson
Robert Henriksson
Andreas Stenius
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond  för filantropiska och kulturella ändamål sr
Henrik Wolff
Hanna Donner
Mona Forsskåhl

Julius Björkskog
Oy Karl Fazer Ab
Rasmus Östman
Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse sr
Joanna Danielsson
Jonas Tana
Ahlström Capital Oy
William Thurings Stiftelse sr
Lars-Olav Sebbas
Mikael Wacklin
Omobolanle Sanni
Fredrik Gjerde
Susanna Grönblom
Algol Oy
DIFF Ingenjörerna i Finland r.f.
Johan Johansson
K. Hartwall Oy Ab
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr
Karen Spens
Anders Svennas
Marianne Mustajoki
Niklas Geust
Ilse  Sundström
Hannele Varisto
Solveig Kylander-Hautamäki
Leif C. Andersson
Carl-Johan Rosenbröijer
Paula Rossi
Birgitta Uuspää
Henrica Bargum
Maj-Len Törnqvist
Mikael Forss
Pentti Rauhala
Ilkka-Christian  Björklund
Annika Stadius
Ninnie Salminen
Henrik Gullmets
Jerker Hartwall
Svenska kulturfonden
Jannica Fagerholm
Anna Ehrnrooth
Carl Johan Schauman
Astrid Thors
Peter Sjöholm
Aktiastiftelsen i Vanda
Arne Wessberg
Carola Teir-Lehtinen
Nella Ginman-Tjeder
Leif Hagelstam
Roland Sällström
Annica Lindroos
Sebastian Östman
Anton Therman
Robert Korsström
Max Grönroos
Oscar Mansén
Robin Skog
Muhammad Haneefa
Mikael Swanljung
Klas Nyström
Susanne Homén-Lindberg
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne
Föreningen Konstsamfundet r.f.
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr
Stiftelsen Tre Smeder sr

Våra donationsändamål

Stöd utvecklingen av digital vårdsimulering

Elev tränar ingrepp på simuleringsdocka

För att säkerställa att det erbjuds högklassig vård på svenska i Finland i framtiden behövs ett modernt simuleringscenter som möter arbetslivets och samhällets krav. Som en föregångare inom simuleringspedagogik står Arcada redo att anta utmaningen.

Stöd cirkulär produktion och processutveckling

Person som tittar på flera datorskärmar

För att kunna uppnå ett kolneutralt samhälle och bevara den biologiska mångfalden måste världen ta en ny riktning. Arcada behöver skapa en inlärnings- och forskningsmiljö där våra blivande ingenjörer lär sig utveckla och använda digitala lösningar – en förutsättning för att Finland ska lyckas med övergången till ett klimatsmart samhälle.

Stöd framtida hälsoteknologiska lösningar

Sjuksköterska och äldre patient

Hälsoteknologi är en del av framtidens social- och hälsovård, och en förutsättning för att samhället ska kunna upprätthålla hälsovårdssystemet. I Arcada Health Tech Hub skapar vi ett unikt svenskspråkigt kunskapscentrum i huvudstadsregionen med fokus på digitala lösningar för rehabilitering.

Stöd smarta och innovativa lärmiljöer

Lärare och elever tittar på grafer på stor digital skärm

Arcada skapar två nya innovativa och inspirerande lärmiljöer som stöder aktivt lärande, delaktighet och entreprenöriellt tänkande. Våra nya miljöer ger utrymme till nyfikenhet, kreativitet och samarbete för att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar att klara sig i framtidens dynamiska arbetsliv.

Skatteavdrag

Privatpersoner har möjlighet att från sin nettoförvärvsinkomst avdra en penningdonation på minst 850 och högst 500 000 €. Skatteverkets information om avdrag för donationer för privatpersoner.

Samfund har möjlighet att få avdrag på penningdonationer på minst 850 och högst 250 000 €. Skatteverkets information om avdrag för donationer för samfund.

Penninginsamlingstillstånd

Penninginsamlingstillstånd i hela landet utom på Åland för perioden 20.02.202031.12.2022.

Tillståndsnummer RA/2020/168, beviljat 20.02.2020 av Polisstyrelsen.

Tillståndsinnehavare: Yrkeshögskolan Arcada Ab
Penninginsamlingen anordnas av Yrkeshögskolan Arcada Ab.

Medelinsamlingen

Medelinsamlingens syfte är att stöda Yrkeshögskolan Arcada Ab att sköta sina uppgifter enligt 4 § i yrkeshögskolelagen (932/2014). Medelinsamlingen är avsedd till att bygga inkluderande, innovativa och inspirerande inlärnings- och forskningsmiljöer på Yrkeshögskolan Arcada. Medelinsamlingen innehåller inte andra villkor som gäller dess syfte.

Övriga villkor

Donationen sker utan krav på motprestation. Donationen är inte förenad med några upplösande villkor eller med villkor som binder användningen av yrkeshögskolans andra medel, inklusive eventuell statlig motfinansiering. Yrkeshögskolan beslutar om användningen av donationen. Donationen kan berättiga till statlig motfinansiering. Donatorn känner till att berättigandet till statlig motfinansiering avgörs av statsrådet. Yrkeshögskolan fonderar donationerna och beslutar om användningen av avkastningen från dem. All information som gäller donationerna (donatorns namn, belopp, ändamål) är enligt 21 § i yrkeshögskolelagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) offentlig.