Ammattikorkeakoulu Arcada kehittää terveysteknologiaan keskittyvän osaamiskeskuksen − panostaa tulevaisuuden digitaalisiin ratkaisuihin

Julkaistu: 09.02.2022 / Lehdistötiedote

Uusi oppimisympäristö Arcada Health Tech Hub tarjoaa opiskelijoille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, tutkijoille sekä yrityksille uuden tilan, jossa terveysteknologia ja loppukäyttäjä ovat keskiössä. Keskus toteutetaan lahjoitusvaroin.

Terveysteknologia on muodostumassa yhä suuremmaksi osaksi Suomen terveydenhuoltoa. Tämä näkyy sosiaali- ja terveysalalla, jossa yhä suuremmissa määrin panostetaan digitaalisiin ratkaisuihin hoitopalveluiden tukemiseksi. Ammattikorkeakoulu Arcada rakennuttaa nyt ruotsinkielisen osaamiskeskuksen pääkaupunkiseudulle. Keskuksessa tullaan keskittymään erityisesti kuntoutuksessa käytettäviin digitaalisiin ratkaisuihin.

“Euroopan tasolla on jo pitkään ollut nähtävissä, että digitaaliset ratkaisut ja applikaatiot soveltuvat yhä enenevissä määrin sairauksien ja vammojen diagnosointiin, seurantaan ja ehkäisemiseen. Tämä kehitys näkyy nyt myös Suomessa”, sanoo Annikki Arola, toimintaterapiakoulutuksesta vastaava ja oppimiskeskuksen suunnitteluryhmän jäsen.

Tämä edellyttää kuntoutuksessa ja terveydenhuollossa käytettävien menetelmien ja palveluiden kehittämistä, mikä puolestaan asettaa uusia vaatimuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Arcada vastaa yksin ruotsinkielisten toiminta- ja fysioterapeuttien kouluttamisesta ja haluaa täten olla mukana kehittämässä digitaalisia ratkaisuja koko kuntoutusalalla.

“Meidän täytyy varmistaa, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on sekä osaamista että itseluottamusta käyttää uutta teknologiaa työssään. Tällä hetkellä terveysteknologian kehittäminen ja käyttäminen ei ole osa ruotsinkielisiä koulutusohjelmia. Tässä haluamme nyt saada aikaan muutoksen”, sanoo Arola.

Arcadan uusi oppimisympäristö koostuu älykkäästä kuntoutuskuntosalista sekä terveysteknologiaa hyödyntävästä simulaatiotilasta. Ympäristössä loppukäyttäjä asetetaan keskiöön, mikä mahdollistaa uusien kuntoutusratkaisujen kestävän kehittämisen sekä datan keruun tutkimusta varten. Tämän lisäksi opiskelijat pääsevät simuloimaan miten erilaiset vammat tai toimintavariaatiot saattavat vaikuttaa jokapäiväiseen elämään, mikä mahdollistaa syvemmän ymmärryksen niin haasteita kuin tulevia asiakkaita kohtaan.

Osaamiskeskuksen rakentaminen päästään nyt aloittamaan kiitos Arcada 25 varainhankintakampanjaan saatujen lahjoitusten. Lahjoitusten takana ovat Stiftelsen Tre Smeder, Helsingestiftelsen sekä Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse, joka on suunnannut lahjoituksensa näkövammaisten toimintaa tukevaan laitteistoon. Keskus valmistuu syksyksi 2022.

Arcada Health Tech Hub on yksi Arcadan varainhankintakampanjan viidestä lahjoituskohteesta. Varainhankinta toteutetaan Arcadan 25-juhlavuoden yhteydessä ja kampanjaan saadut lahjoitukset käytetään ammattikorkeakoulun oppimis- ja tutkimusympäristöjen kehittämiseen. Arcada haluaa kehittämisen myötä taata korkealaatuisten kaksikielisten palveluiden saatavuuden Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.