Arcada fördjupar sin expertis inom AI och etik – Elisabeth Hildt ny affilierad professor

Publicerad: 07.06.2022 / Forskning

Arcadas forskning inom pålitlig artificiell intelligens stärks ytterligare i och med högskolans nya affilierade professor. Elisabeth Hildt är professor i filosofi och forskar i etiska aspekter gällande vetenskap och teknologi.

Professor Elisabeth Hildt är chef för Center for the Study of Ethics in the Professions vid Illinois Institute of Technology. Hon har doktorerat vid universitetet i Tübingen och hennes expertis ligger inom sociala och etiska konsekvenser av vetenskap och teknik, bioetik samt teknik och samhälle.

– För mig är Arcada särskilt intressant i egenskap av en tvärvetenskaplig yrkeshögskola där många branscher finns representerade. Mitt eget expertområde med fokus på etiska aspekter passar bra in i Arcadas forskningshelhet inom pålitlig artificiell intelligens. Jag ser flera intressanta möjligheter till samarbete och utveckling, säger Hildt.

Forskning inom artificiell intelligens hör till ett av högskolans strategiska forskningsområden och är något som Arcada satsar stort på. Högskolans laboratorium för pålitlig artificiell intelligens utgör en tvärvetenskaplig och internationell forskningsgemenskap som kopplar samman den akademiska världen och samhället, inklusive utvecklare av AI-lösningar, studenter, slutanvändare, forskare och övriga intressenter.

Artificiell intelligens kommer att ha stor inverkan på alla samhällsfunktioner i framtiden och därför måste systemen vara trygga och flexibla att använda. Arcada förespråkar en etisk användning av artificiell intelligens och bedriver forskning bland annat inom hälso- och sjukvårdssektorn, där det väckts många frågor om etik och förtroende.

– Det är en stor tillgång för Arcada att få samarbeta med Elisabeth Hildt, som är en föregångare i tillämpad etik. Hennes expertis kommer att ytterligare stärka Arcadas forskning och undervisning i AI och etiska frågor, i synnerhet inom hälso- och sjukvård, säger Henrika Franck, akademichef för akademin för masterutbildning och forskning på Arcada.

Elisabeth Hildt är Arcadas tredje affilierade professor.

Arcada beviljas 500 000 euro för fortsatt utveckling av pålitlig AI

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tio yrkeshögskolor i landet totalt fem miljoner euro i statlig finansiering för forskning, utveckling och innovation. Arcada tilldelas 500 000 euro för att fortsätta utveckla sitt strategiska fokus inom pålitlig AI (artificiell intelligens).

Kategori: Forskning

Unikt samarbetsprojekt lär Arcadas studenter mjuka kompetenser

Soft skills, eller mjuka färdigheter, blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Därför vill projektet VAKEN, ett samarbete mellan flera nordiska och baltiska högskolor, satsa på att ge studenterna kunskaper inom just detta område.

Kategori: Forskning