Arcada tar nästa steg inom forskning kring AI och etik – Roberto V. Zicari ny affilierad professor 

Publicerad: 16.04.2021 / Pressmeddelande

Professor Roberto V. Zicari, grundare av Frankfurt Big Data Lab vid Goethe-universitetet och Z-Inspection®-initiativet, blir en av Arcadas affilierade professorer. Med utnämningen vill Arcada ytterligare stärka sitt fokus på forskning inom AI, särskilt kunskap om etiska frågor relaterade till området. Roberto V. Zicari är en internationellt erkänd expert inom databaser och Big Data. Han var tidigare professor i Database and Information Systems (DBIS) vid Goethe-universitetet där han grundade Frankfurt Big Data Lab. Genom sitt exemplariska arbete inom området har han också varit ansluten till UC Berkley, Politecnico di Milano och IBM Almaden Research Center. Han är för närvarande adjungerad professor vid Seoul National University och är också redaktör för webbportalen ODBMS.orgs och för ODBMS Industry Watch Blog.  

– Finland är ett av de mest framstående länderna i Europa när det gäller användning av artificiell intelligens. Det är en stor ära för mig att vara ansluten till Arcada. Jag hoppas kunna bidra och hjälpa till att fastställa vad vi kallar Mindful Use of AI (medveten använding av AI) i praktiken, säger Zicari. 

För närvarande leder Zicari Z-Inspection® Extern länk, en process för att bedöma pålitlig AI, tillsammans med ett team av internationella experter. Arbetet är centrerat kring etik i praktiken och kan ge en etisk bedömning av hur företag använder AI-relaterade metoder i sin programvara. 

Frågor kring den moraliska, etiska och politiska användningen av ny teknik är aktuella. Både EU-kommissionen och parlamentet, FN och World Economic Forum diskuterar för närvarande behovet av reglering för användning av AI i samhället. Professor Zicaris forskning är nära kopplad till Arcadas forskningsprojekt om AI och etik. 

– Att knyta an Roberto Zicari till Arcada och Finland är en fantastisk chans att skapa en pålitlig strategi för AI inom forskning, masterutbildning och genom företagssamarbeten. Roberto har visat stort ledarskap när det gäller att samla ett stort och varierat team av internationella tvärvetenskapliga experter för att bedöma komplex teknik. Hans anknytning till Arcada är ett bevis på och ett stort erkännande av det arbete vi gör inom detta område, säger Magnus Westerlund, överlärare i informationsteknik och utbildningsansvarig i Big Data Analytics på Arcada. 

Zicari är Arcadas andra affilierade professor efter utnämningen av Anne Söderlund förra året.  

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande