Förflyttningsteknik – att ta dig fram i livet

Förflyttningsteknik – att ta dig fram i livet

Publicerad: 31.05.2022 / Blogg / Utbildning / Studentliv

Tänk dig att du sitter i din favoritfåtölj. På bordet bredvid dig står en kopp ångande varmt kaffe. Det är bara för dig att sträcka ut din hand och ta koppen. Tyvärr är det här något som inte är möjligt för alla. I Finland lever lite drygt 100 000 personer med någon form av hjärnskada eller ryggmärgsskada som påverkar deras dagliga rörelsemönster (kuntaliitto).

En del människor behöver hjälp med förflyttning och då blir förflyttningsteknik en livsviktig del av ergoterapeutens yrkeskunnande och praktiska råd för att vara en hjälte i vardagen. Visste du att det inte är de stora armmusklerna som avgör förflyttningssituationerna då du är en räddare i nöden utan tekniken i förflyttningen? Genom förflyttningsteknikens goda råd och tips kan du och vem som helst annan lära sig god praxis för vardagens alla fall.

Då du hjälper en person genom förflyttningsteknik blir det viktigt att kolla rummet och omgivningen så du kan se till klientens grundbehov och eventuellt undvika övriga faror eller hot (Tamminen-Peter et al 2013). I samband med detta ska du som vardagshjälte tänka på att skapa en så trygg social situation som du kan och finslipa ditt bemötande. Överväg och studera klientens hjälpbehov för att placera din egen insats rätt! Det blir även viktigt att göra situationen trygg för dig själv, och detta gör du genom att aktivera klienten till ett så aktivt samarbete om möjligt. I själva förflyttningen kan det behövas hjälpmedel för ökad ergonomi och smidighet. Tänk kreativt i denna situation, det finns ofta alternativa hjälpmedel som kan användas i hemmet som t.ex. byxbälte eller badrummets gummimatta!

Att inte nå sin kaffekopp utan hjälp kanske känns som ett lyxproblem. Men för en människa som behöver hjälp med förflyttning kan det betyda otroligt mycket att inte behöva tacka nej till en kaffestund med en kär vän. Som ergoterapeut kan du vara med och skapa den här stunden tillsammans med klienten. Detta är en chans till att öka delaktighet, möjliggöra aktivitet och skapa minnen för livet.

Skriven av ergoterapistuderanden: Katarina Wanamo, Sophie Stenholm & Jasmine Marus

Källor:

Bild: pixabay.com

Kuntaliitto, Liite 1. Arvio vammaisten henkilöiden määrästä Suomessa ja heidän erityistarpeistaan, Tillgängligt: https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/kuntien-saavutettavuusopas/liite-1 Extern länk Hämtad:23.05.22

Tamminen-Peter, L. & Wickström, G., 2013, Potilassiirrot: Taitava avustaja aktivoi ja auttaa Tillgänglig: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137082/9789522612731_Potilassiirrot.pdf?sequence=1&isAllowed=y Extern länk

Källa

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Blogg

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning