Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Hur kan teknologi främja tillgängligheten i samhället?

Publicerad: 19.05.2022 / Blogg / Utbildning / Forskning

Det finns mer än 80 miljoner personer med nedsatt funktionsförmåga i EU. Att förbättra tillgängligheten till tjänster och miljöer är ett av de viktigaste områdena att förändra om vi vill säkerställa goda levnadsförhållanden för nuvarande och framtida generationer.

Att skapa ett tillgängligt samhälle är A och O, ett samhälle där det är möjligt att delta jämlikt oberoende av funktionsförmåga. År 2050 uppskattas personer som är 65 år och äldre att utgöra minst en fjärdedel av den totala befolkningen i Europa och motsvarande siffra för Finland är 10–15 procent. Det gör att antalet personer med någon form av funktionsvariation kommer att öka ytterligare.

Ofta associeras tillgänglighet enbart med personer som har nedsatt funktion, men ett tillgängligt samhälle gagnar alla. Böcker man kan lyssna på, god akustik, dörrar som öppnar sig eller lampor som tänds och släcks automatiskt och tydliga och klara websidor är exempel på saker vi alla har glädje av.

Tillgänglighet handlar om att ha tillgång till information och kommunikation, att kunna ta sig runt i samhället, att kunna använda produkter, program och de tjänster som erbjuds. Ett tillgängligt samhälle betyder att så många som möjligt kan ta del av det.

Innovativ teknologi möjliggör nya lösningar

Många olika teknologiska lösningar för att öka tillgängligheten finns redan. Som exempel kan nämnas stavningskontroll, förstoringsfunktioner och skärmläsare i datorer och applikationer, talsynteser och taligenkänning. Nya lösningar utvecklas hela tiden, som applikationer för att styra olika funktioner i hemmet, robotar som hämtar hem matkassen och kulturupplevelser digitalt.

På sistone har storbolag som Apple och Microsoft lanserat en mängd funktioner för att hjälpa personer med funktionsnedsättning. Det finns hjälpmedel för personer med nedsatt syn så att de kan använda mobiltelefon och pekplatta, likaså finns det anpassade ljudalternativ för hörselskadade personer.

Det finns program som gör det möjligt att styra datorn eller pekplattan med bara ögonen, programmet spårar var personen tittar på skärmen och en förlängd ögonkontakt leder till en åtgärd, till exempel ett tryck. Framtiden för säkert med sig nya innovativa lösningar för att öka tillgängligheten.

Ökad förståelse för vikten av ett tillgängligt samhälle

Inlärnings- och forskningsmiljön Arcada Health Tech Hub är ett kunskapscenter där studenter, lärare, forskare, företagare inom hälso- och välfärdsteknologi, och framför allt slutanvändare möts. Tillsammans ökar vi vår förståelse för vad tillgänglighet är och hur vi kan förbättra den med teknologiska lösningar.

Det kan vara svårt att sätta sig in i hur det är att leva med en funktionsvariation, som nedsatt syn eller att röra sig utan hjälpmedel. Genom att simulera hur olika synnedsättningar inverkar på möjligheten att ta sig fram eller hur det är att öppna tunga dörrar då man sitter i rullstol med nedsatt armkraft, kan man öka förståelsen för vilka hinder som finns. Att ytterligare i samarbete med personer som lever med nedsatt funktion identifiera flaskhalsar i samhället ökar förståelsen för hur viktigt det är att jobba för ett tillgängligt samhälle där alla kan röra sig och verka utan hinder.

Text: Ira Jeglinsky, Överlärare i rehabilitering

Arcada uppmärksammar sitt 25-årsjubileum genom medelinsamlingskampanjen Arcada 25. Genom att donera till ändamålet Framtida hälsoteknologiska lösningar stöder du utvecklingen av lärmiljöer som förbereder studenterna på det​ kommande arbetslivet och ökar förståelse för funktionsvariationer.

Källa

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning