Hälsoteknologi för rehabilitering och tillgänglighet simuleras på Arcada

Publicerad: 04.09.2023 / Evenemang / Rehabilitering

Vår vardagsmiljö är långt ifrån tillgänglig för alla. På vilket sätt uppfattas omgivningen av en person med synnedsättning? Hur upplevs olika funktionsnedsättningar i vardagliga sysslor? På Arcada placeras slutanvändaren i centrum då dessa frågor besvaras och ny hälsoteknologi utvecklas.

Den 6 september invigs Arcada Health Tech Hub – ett unikt svenskspråkigt kunskapscentrum med fokus på just digitala lösningar inom hälsa.

Utvecklingen av de hälsoteknologiska lösningarna som används inom diagnostisering, uppföljning och förebyggande av olika typer av sjukdomar och nedsättningar har tagit stora steg framåt – inte bara i Europa men också i Finland. I vintras då verksamheten i Arcada Health Tech Hub tjuvstartade tog utvecklingen på svenska ett stort kliv framåt. Redan inför invigningen är verksamheten i full gång.

Tvärvetenskaplig forskning i samskapandet

Som bäst pågår ett tvärvetenskapligt projekt där studenter inom fysioterapi och teknik samarbetar kring datorseende som ett redskap för att analysera rörelse inom distansrehabilitering. Här behövs det tekniska kunnandet i att avbilda människokroppen med hjälp av dator och kamera, för att sedan mäta rörelsen hos slutanvändaren.

– Här ligger vi i framkant tack vare det tvärvetenskapliga samarbetet mellan teknik och fysioterapi. Det finns stor potential inom hälsoteknologi i rehabiliteringsområdet och mycket möjliggörs tack vare att vi kan involvera slutanvändaren direkt, säger Thomas Hellstén, lektor i fysioterapi och aktiv inom det tvärvetenskapliga projektet.

Ett annat interprofessionellt projekt som pågår handlar om simulering av miljöhinder för personer med nedsatt syn. Tack vare simuleringsmöjligheterna skapas en större förståelse för de tillgänglighetsproblem som personer med synnedsättning har i sin vardagsmiljö.

– Genom att simulera olika ljussättningar och kontraster i utrymmet kan vi ta del av hur en person med synnedsättning, det vill säga slutanvändaren inom projektet, upplever sin vardag i olika miljöer. Här tittar vi på konkreta vardagssituationer som hur synlig en skylt är i t.ex. morgon-, dags- eller kvällsljus. Genom att simulera ljuset så att alla inom projektet upplever situationen på samma sätt, möts vi på en helt ny nivå och samskapandet resulterar i effektiva lösningar, förklarar Annikki Arola, överlärare i ergoterapi.

onsdagen den 6 september kl. 16.15 invigs Arcada Health Tech Hub för gäster och media (i D2; block D, vån 2). Värmt välkommen att bekanta dig med centret och dess samskapande verksamhet.

Arcada Health Tech Hub är ett kunskapscentrum för hälsoteknologi med slutanvändaren i fokus. Vid centret samskapar slutanvändare, studenter, forskare och yrkesverksamma nya hälsoteknologiska lösningar för rehabilitering och hälsovård.


Foto: Bild på en kvinna som simulerar med VR-glasögon. Källa: Pexels

Hälsoteknologi för rehabilitering och tillgänglighet simuleras på Arcada

Vår vardagsmiljö är långt ifrån tillgänglig för alla. På vilket sätt uppfattas omgivningen av en person med synnedsättning? Hur upplevs olika funktionsnedsättningar i vardagliga sysslor? På Arcada placeras slutanvändaren i centrum då dessa frågor besvaras och ny hälsoteknologi utvecklas.

Kategori: Evenemang