Undervisning och lärande av praktiska färdigheter inom social- och hälsovård i utmanande tider

Publicerad: 25.06.2023 / Pedagogiskt utvecklingsarbete

När samhällen världen över stängdes ner våren 2020 på grund av covid-19-pandemin fick det omfattande konsekvenser för den högre utbildningen i Europa. I ett nafs övergick undervisningen till att ges på distans med små marginaler vad gällde planering och förberedelser.

Både studenter och universitetens personal var tvungna att anpassa sig till stora förändringar i det dagliga livet. Uppföljningar och utvärderingar av situationen har visat att universiteten klarade förändringen förvånansvärt bra, men också att utmaningarna inom undervisning och lärande var många, både för studenter och personal. Detta bekräftas också i den Best Practice Guide som nyligen publicerats av Ditepract vid Arcada.

ERASMUS+-projektet mellan sex europeiska universitet DITEPRACT (Digital and Hybrid Teaching and Learning of Practical Skills in Higher Education), som Arcada är koordinator för, har närmat sig sitt slut genom att publicera en såkallad Best Practice Guide Digital and blended teaching and learning of practical skills in social and health care Extern länk. Guiden presenterar resultat, rekommendationer och scenarier för online- och hybridundervisning inom inlärning av praktiska färdigheter i social- och hälsovårdsutbildning.


Forskarna bakom guiden identifierade specifikt undervisning av praktiska färdigheter online som en utmaning, med tanke på det plötsliga kravet på nya digitala kompetenser som krävdes av den akademiska personalen för att agera på en ny virtuell arena våren 2020.


Praktiska färdigheter inom social- och hälsovård har visat sig vara särskilt utmanande när det gäller online-lärande. Därför är inte bara studenternas användning av teknik utan även den akademiska personalens roll avgörande. Vikten av att ha olika tekniska resurser och kvalificerad akademisk personal är oumbärlig för en högkvalitativ utbildning. Kompetensen hos akademisk personal inom pedagogik och teknik sätts i fokus, samtidigt som säkerhet och etik bör beaktas holistiskt för att öka framgången i lärandet, sammanfattar vice akademichef Camilla Wikström-Grotell resultaten i guiden.

En av projektets styrkor har varit att kollektivt utveckla kunskap från olika sammanhang; sex länder och universitet har bidragit till olika scenarier, som kan tillämpas i simuleringsmiljöer för digital- och hybridundervisning och lärande av praktiska färdigheter inom vård och social omsorg i högre utbildning. Scenarierna presenteras här (på engelska).