ORTOSER! – Ergoterapeutens kreativa moment

ORTOSER! – Ergoterapeutens kreativa moment

Publicerad: 05.11.2021 / Studentliv

Visste du att ergoterapeuten även fungerar som en personlig designer för sina klienter?

I detta blogginlägg introduceras en helt egen nisch av ergoterapiarbetet som är både kreativt och konkret.

Vad är en ortos? Ortoser är ett kroppsburet hjälpmedel som ska mekaniskt stödja klienter för den egna kroppens läkningsprocess efter ingrepp, sjukdomar som innebär t.ex. muskelspasmer eller ledinflammation. Även vid frakturer eller stukning kan en ortos tas i användning. Ortoser kan även fungera som en typ av spjälning för att rätta till möjliga felställningar.

Man kan säga att ergoterapeuten fungerar som en personlig designer för sina klienter när det kommer till ortoser. Ortoser kan delvis köpas som färdiga via olika hjälpmedelsbutiker men riktigt personligt anpassade, bra ortoser tillverkar man alldeles själv! Ergoterapeuten kan antingen i mån av möjlighet på sin arbetsplats med hjälp av olika material tillverka ortoser för sina klienter då klienten är på plats, men ofta packar ergoterapeuten väskan och tar med sig material hem till klienten och använder sig sedan av kompenserande verktyg man t.ex. hittar hemma i köket.

Men hur tillverkar man då en ortos? Det är inte så svårt som man kunde tro, materialen är moderna och relativt lätthanterliga. Man måste börja med att planera, mäta och skissa upp sin modell för den ortos man tänkt tillverka. Sedan väljer man materialet och dessa är olika typer av formbara plast. Efter det använder man sin modellskiss och ritar upp den på sin bit på det material man tänker använda och sedan klipper man ut den. Efter det börjar det roliga, materialet behöver mjukas upp med hjälp av en varmluftsblåsare eller varmvattenbad, där badas materialet några minuter tills det blir varmt, mjukt och formbart. Sedan tar man ut biten, torkar den lite lätt och lägger den på klientens kroppsdel som ortosen tillverkas för. Här behöver kroppsdelens vinkel och läge tas i beaktande för att det ska bli rätt anpassat och stödjande slutresultat.

Tips till blivande ortostillverkare!

  1. Kom ihåg att lyssna på klienten, försök skapa en trygg och trevlig samarbetssituation, det kan vara känsligt för en klient eftersom situationen är något annorlunda och främmande. Kommunicera processen och fråga klienten hur hen känner och vad hen tycker.
  2. Läs in dig på materialen och dess egenskaper för att hjälpa dig själv på traven inför tillverkningen av ortoser. Känn även till klientens situation, problematik och den bakomliggande anatomin.
  3. Var noga med tryckpunkter, vinkeln och formgivningen och anpassandet på klientens kropp för att uppnå bekvämaste resultatet.
  4. Övning ger färdighet! Tänk på att vara sparsam med materialen.
  5. Var kreativ! Det finns en mängd olika färger och material att jobba med för att skapa ortoser 🙂
Källa

För att inte tala om torven

Student posing for camera

Parallellt med sin konstnärliga verksamhet har Sofia sporadiskt undervisat såväl skådespelare, dansare, drama-instruktörer och kulturproducenter, amatörer och proffs, barn och vuxna. Hon anser att när hon undervisar, lär hon även sig själv.

Kategori: Blogg

Neuropsykiatriska utmaningar hos barn och unga

Neuropsykiatriska utmaningar hos barn och unga

I kursen Aktivitet och delaktighet för barn och unga har vi fått mycket nya insikter i olika aktivitetsutmaningar som kan förekomma hos barn. Vi tycker att ett stort tema har varit ADHD och autism, därför har vi valt att reflektera kring dessa i detta inlägg.

Kategori: Blogg