Ortos, vad är det?

Ortos, vad är det?

Publicerad: 2021-11-05 / Studentliv

Ortoser används som ett hjälpmedel på yttre delen av kroppen. Det finns olika ortoser för olika ändamål. En person kan använda en ortos för att motverka felställningar, kompensera för muskelsvaghet, för att lindra smärta och/eller underlätta rörelse. Ortosen anpassas efter dina behov och din kroppsdel. Syftet med att använda en ortos är man fortsättningsvis ska kunna utföra meningsfulla aktiviteter och kunna känna sig självständig trots sitt funktionshinder.

Det finns både ”viloortoser” och ”arbetsortoser”. Viloortoser kan du använda t.ex. på natten för att förhindra att ”felställningar” uppstår. Arbetsortoser kan du använda under dagen då du utför olika aktiviteter som är förknippade till t.ex. ADL, arbete och fritid.

Man kan ha en ortos på flera olika ställen på kroppen. Fototroser för olika fot-, ben- eller posturala problem. Ankel-Knä-Ortoser för skydd, smärtlindring eller stöd efter en operation. Ankel-FotOrtoser för förbättring av rörligheten och ger stöd vid rehabilitering. Sedan finns det olika sorters ortoser för överkroppen, de kan vara i form av till exempel en korsett för att ge stöd och lindra smärta. Vissa av dessa modeller är även utformade för att korrigera eller kontrollera skador på ryggraden. Sedan finns det ortoser för händer som ger stöd och skydd till allt från fingrar och händer till handleden och armbågen. Ortosen kan hjälpa vid till exempel fingerstukningar och frakturer.

De finns också två olika kategorier av ortoser, statiska och dynamiska ortoser. Beroende på vad man har för problem eller sjukdom och vilken funktion ortosen skall ha så väljer man ifall man ska ha dynamisk eller statisk ortos. En statisk ortos används mera för att stödja, och låter muskler och leder vila samt kan korrigera felställningar. Med andra ord så tillåter statiska ortoser väldigt lite rörelse eller så tillåter det ingen rörelse alls. En dynamisk ortos tillåter till skillnad från statiska ortoserna mera rörelse och man använder en dynamisk ortos när det behövs passiv eller aktiv rörelse i hand eller arm. Att välja vilken typ av ortos och att laga ortoser är en specialitet som ergoterapeuter kan.

-Lina-Lotta Kavander, Maynie Österberg & Tove Streng

Vikten i att få hjälp

Rädslan och känslan av okontroll kan slå över hos oss när vi inte vet varför vår kropp inte mer fungerar som den har gjort förut. Dagliga aktiviteter som har gjorts med hjälp av rutiner blir svåra utmaningar när vår kropp inte längre helt enkelt fungerar som den gjort förut. Sakta men säkert kanske vi försöker anpassa oss till vår nya situation utan att ens ta i beaktande att detta är något som går att förbättra.

Vi har i kursen Aktivitet och delaktighet I fått ta del av ortostillverkning. Ortoser är kroppsburna hjälpmedel som hjälper bäraren att stödja eller hindra felställningar i leder. I denna kurs har vi som ergoterapeuter fokuserat på att tillverka handortoser av olika slag. Ortostillverkning kan höras som något enkelt och roligt, vilket det i princip är om du gjort detta förut. Ortoserna har som uppgift att stödja många olika typers skador eller sjukdomar vilket skapar utmaningar för tillverkaren. Utmaningar uppstår på grund av att alla männiksor är olika och unika, därför blir även ortoserna olika fast skadorna eller sjukdomarna är dom samma.

För att förstå vilken typ av ortos som bör användas måste man göra forskning. Artiklar, webbsidor, böcker och medicinska behandlingsriktlinjer är till en bra grund då man ska tillverka den rätta ortosen. Den rätta informationen behövs för att man ska kunna tillverka rätt ortos som stödjer handen vid rätt ställe. Man måste även ta i beaktande bärarens önskemål till aktiviteter och anpassa ortosen enligt detta. Ortosen blir en del av bärarens vardag och därför är även utseendet och funktionaliteten av ortosen viktig. En obekväm skavande ortos är något som antagligen blir liggandes i något hörn och på det här viset blir inte skadan eller sjukdomen något bättre.

Vi är alla människor. Ibland behöver vi hjälp för att förstå vad som kan göras för att en situation kan bli bättre. Det kan handla om att få den rätta ortosen för att handen ska kunna fungera normalt igen, men det kan även handla om att få hjälp med att tillverka den rätta ortosen. Att fråga om hjälp ska inte vara ett hinder för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

– Ida Berlin, Frida Björklund och Ellen Isberg

Källa

Nyttan av ett ergoterapeutiskt perspektiv i bemötande av smärtklienter

Nyttan av ett ergoterapeutiskt perspektiv i bemötande av smärtklienter

Kronisk smärta blir allt mer vanligare. Med kronisk smärta avses en smärta som återkommer regelbundet under en tidsperiod av över 3 månader (Tarnanen m.fl. 2016). Enligt Terveyskylä lider var femte vuxen av långvarig smärta och orsaken kan vara en bakomliggande sjukdom eller okänd (Terveyskylä).

Kategori: Studentliv