Assistans och inlärning i synergi: Ett vinnande koncept för assistent, föreläsare och studenter

Publicerad: 10.06.2024 / Publikation / Blogg

Jag har undervisat webbdesign på Arcada i över 20 år och ämnet är fortfarande min absoluta favorit. Jag skapade min första webbsida 1997 och var assistent under min studietid några år senare. I det här blogginlägget berättar jag hur assistentskap fungerade i kursen Webbdesign under läsåret 2023–2024.

Kursen Webbdesign är en 10 studiepoäng-kurs och går intensivt i en period för Online media-studenter under deras första höst på Arcada. Webbdesign är självklart en praktisk bransch och det är Learning by Doing som ligger i fokus under kursen. Det kan ändå retrospektivt konstateras att det fanns en tid då fokus under lektionerna traditionellt låg på föreläsandet. Föreläsaren berättade ingående om det kommande praktiska arbetet, lektionspassets uppgifter påbörjades tillsammans och sedan mynnade lektionen ut i arbete i egen takt - och så var lektionspasset småningom slut. Det betydde konkret att studenterna fick som hemläxa att slutföra uppgifterna på egen hand. Allt som oftast resulterade det i att en del inte klarat av uppgifterna på egen hand och följaktligen gick det tid åt till att hjälpa dem under nästa lektionspass. Kurs efter kurs konstaterade vi bland lärarkollegiet att vi inte kommit väldigt långt i kursen och att kunskapen förblev på väldigt grundlig nivå.

När Flipped Classroom äntrade scenen 2014 var det som en pedagogisk lättnad. Det blev allmänt acceptabelt att frångå den traditionella ”jag berättar, ni lyssnar”-modellen och man kunde lägga ett större ansvar samt högre förväntningar gällande inlärningen på studenterna. Det väckte till en början sporadiska kommentarer att lärarna inte gjorde sitt jobb (undervisade), men numera anses det inte alls udda att man själv tar del av teorierna i egen takt och får stöd i hantverket i klassrummet. Flipped Classroom möjliggjorde att vi kom betydligt längre i kurserna och nådde en högre nivå av inlärning då vi fick tid att fokusera på det praktiska arbetet i stället för att teoretisera om det. Då studenterna hinner skapa större helheter stärker det känslan av att lyckas och då de reflekterar över vad de lärt sig sedan kursens början blir inlärningen väldigt påtaglig.

Då huvudtyngdpunkten i och med Flipped Classroom är på praktiskt arbete under lektionstid skapar det extrem tidspress på en föreläsare att hinna stöda alla 20 studenterna under inlärningstillfället (jag fullt medveten om att det är en väldigt liten grupp i jämförelse med många andra utbildningsprogram). Studenterna uppmuntras att jobba tillsammans och hjälpa varandra, vilket också motiveras med att man lär sig då man tvingas förklara åt någon annan vad man menar. Här börjar vi närma oss kärnan i blogginläggets tema. Men en kollektiv inlärning är inte en självklarhet då alla studenter inte är sociala och vissa koncentrerar sig bättre genom att jobba och lösa problem på egen hand. Jag har ofta tänkt tanken att jag behöver en assistent som kunde hjälpa mig med jakten på borttappade semikolon i koden. Kursfeedbacken har år ut och år in stärkt min tanke.

Jag har gått igenom kursutvärderingar från tidigare Webbdesign-kurser, samlat in feedback om assistentskapet detta läsår samt läst assistentens feedback. Kursfeedbacken har alltid pekat på tidsanvändningen under lektionspassen, vilket har varit frustrerande eftersom jag själv identifierat samma problem.

”Ibland blev det långa väntetider på hjälp, men det är ju förståeligt när det bara är en lärare och många elever som behöver hjälp.”

”Jag tycker det skulle ha behövts mera hjälp första veckorna på kursen då allting var nytt. En assistent skulle kunna varit med de första 2–3 veckorna för då kändes det som om man skulle ha behövt mera individuell hjälp.”

”Vi var dessutom ganska många och man kunde ibland markera för hjälp i 20 min.”

”Ofta kändes det som om man bara satt och väntade på att få hjälp och slösade bort en massa tid. Jag tycker att en till lärare på lektionerna kunde hjälpa.”

Man kan fråga sig varför man skall behöva utsätta sig för den typen av återkoppling år efter år.

Min hypotes är att alla parter gynnas av assistentskap; föreläsare, studenter och assistent. Vill man teoretisera kring assistentskapet kan man konstatera att vi redan har en pedagogisk cocktail där grunden ligger i Learning by doing under metoden Flipped Classroom. Vi rör oss även högre upp på inlärningsskalan i Bloom’s Taxonomy då vi med hjälp av dessa hinner längre i kursen. I och med assistentskapet får vi in ytterligare en ingrediens, nämligen Learning by Teaching.

Till min glädje hittade jag en lämplig assistent; någon som är intresserad av webbdesign och som även har jobbat med det efter webbkurserna åk 1 och 2. Sett från schemaperspektiv behövde det vara någon från fjärde årskursen med behov och tid för utvecklingsstudier.

Assistentskapet med Elliot hade avtalats handla om närvaro under lektionerna både på campus och på Zoom. I klassen var assistenskapet rent praktiskt ett springande av och an mellan studenter som behövde hjälp, medan det på Zoom handlade om mottagning i ett eget Breakout room. Nu var vi två som aktivt hjälpte lösa problem och på Zoom kunde studenterna välja det rum som hade mindre deltagare, dvs. kortare kö. Eftersom det under kursens första lektionen visade sig att några studenter inte kunde närvara pga. sjukdom stod vi inför utmaningen att se till att de kom i kapp resten av gruppen innan följande vecka. Därför lades ett extra handledningstillfälle in i slutet av första veckan. Här föddes spontant idén om en två timmars Drop-in-session varje fredag, ett tillfälle att få stöd ifall man halkat efter eller fastnat vid något problem. Vi bestämde oss för att dessa sessioner skulle bli Elliots ansvar och han skulle vara tillgänglig hela passet så studenterna kunde dyka upp då de behövde hjälp. Detta tillfälle användes aktivt av en handfull olika individer per vecka.

I samband med kursevalueringen bad jag studenterna ”Kommentera hur det var att ha assistent på kursen och om Drop-in-möjligheterna var bra att ha”.

”Det var superbra att ha en assistent på kursen för att man behövde hjälp ganska ofta oberoende hur många gånger man hade gått igenom vissa saker så det var en nytta att ha en extra person som hjälpte till i nöd.”

”Det var jättebra att ha assistent och det kändes som att vi skulle ha fått vänta väldigt länge annars. Drop-in-möjligheterna var bra i synnerhet under den första veckan, då jag iallafall var ganska förvirrad och det kändes svårt. Även om man råkade vara sjuk blev man automatiskt lite efter och då var det super att veta att det fanns tillfället på fredag.”

”Det var helt superbra att ha en assistent med på lektionerna! I början av kursen var det viktigt att Elliot var på plats när ingen visste någonting om html eller css så gav det möjlighet för alla och få hjälp! :) ”

”Jag hade personligen inget behov av drop-in-sessionerna, men det var nog skönt att veta att det var ett sätt att få hjälp ifall man behövde. Att ha en assistent var nog bra, i varje fall när så många behövde hjälp samtidigt under lektionerna.”

Assistenten har fått studiepoäng enligt rapportering för kursen Mentorskap vid produktion, i Elliots fall blev det 3 sp. I rapporten säger sig Elliot ha fått insikt i hur det kan vara att lära ut ett ämne till studenter. Han ansåg sig vara passande för uppgiften då webbdesign är en av hans största kompetenser. Utöver det han redan kunde sa han sig ha fått en ny uppskattning för grunderna, samt hur man kan effektivera kodandet i jämförelse med vad han själv gjorde i kursen då han gick den tre år tidigare. Att se hur andra löste ett problem på ett annat sätt än han själv hade gjort ansåg han vara väldigt ögonöppnande. Likaså stärktes insikten att det inte finns dåliga lösningar på problem så länge allt fungerar som det ska. Vissa delområden var nya för Elliot och då följde han med i undervisningen eller så hade han studerat ämnet på egen tid innan lektionspassen. Drop-in-tillfällena ansåg han vara en trevlig övning i självständighet och att få det förtroendet gav honom ett bra självförtroende inför framtiden.

”Att få hjälpa dessa nya webbdesigners att skapa deras första webbplatser var väldigt givande och roligt, men framför allt lärorikt. De säger att man lär sig mest genom att lära ut, vilket jag håller med om.”

Jag är väldigt nöjd med hur assistentskapet fungerade och konkret gynnade alla parter. Man kan beskriva assistens dubbla roll som assistent till föreläsaren och mentor för studenterna. Jag hoppas definitivt att jag har möjligheten att hitta assistenter även kommande år och kan inte tänka mig att återgå till en sämre version av kursen, dvs. utan assistent. Assistentskap är verkligen inte något nytt men det kunde utnyttjas mera systematiskt enligt föreläsares behov och preferenser. Hittills har den vanligaste assistentskapen på Film och media varit studenter som assisterat eller mentorerat i produktioner mot studiepoäng. Assistentskapet är också bekant för mig från början av min karriär på Arcada. Jag började som assistent på Webbdesign-kursen under min studietid. Det ledde vidare från deltidsanställning via pedagogiska studier och MA inom e-pedagogik till heltidsanställning och lektorskapet jag fortfarande besitter. Och jag vet att jag inte är den enda i huset som efter assistentskap fått anställning.

Källor

Learning by Doing
Dewey, J. (1938). Experience and Education. Macmillan.

Flipped Classroom
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. International Society for Technology in Education.

Bloom’s Taxonomy
Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Vol. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company.

Learning by Teaching
Weimer, M. (2002). Learning by Teaching: Evidence-Based Strategies to Enhance Learning in the Classroom. Jossey-Bass.