Arcadahuset fasad

Arcada första yrkeshögskolan som blir delägare i Funidata 

Publicerad: 02.03.2021 / Nyheter

Arcada är den första yrkeshögskolan som går med som delägare i Funidata Oy. Som delägare får Arcada tillgång till ett nytt kärnsystem för undervisning och studier, Sisu, utvecklat av Funidata. 

Andra ägare av Funidata är Aalto-universitetet, Hanken, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet och universiteten i Helsingfors, Jyväskylä och Tammerfors.  

”Vårt val av Sisu-systemet och att gå med som delägare i Funidata bygger på noggranna överväganden mellan tillgängliga alternativ och vi är nu mer än belåtna att kunna ro avtalet i hamn”, säger Arcadas rektor och verkställande direktör Mona Forsskåhl. ”Funidata är en stark och trovärdig aktör inom högskoleutbildningssektorn och vi ser att dess roll i framtiden stärks ytterligare, då koordineringen av studieregisterlösningar nu har inletts också på nationell nivå.” 

Forsskåhl konstaterar att de standardiserade och stabila mjukvarutjänster som Sisu-systemet erbjuder utgör de bästa förutsättningarna för den etablerade samverkan som yrkeshögskolan redan har med flera av de nuvarande delägarna.  

”På lång sikt ser vi därmed att systemet utgör en grund för smidigt utbildningssamarbete också med andra aktörer. Som liten högskola behöver vi hitta gemensamma och standardiserade digitala lösningar och med vår medverkan i Funidata söker vi just detta.” 

Som Funidatas ägarkund kommer Arcada ha tillgång till alla Funidatas tjänster, varav den viktigaste för närvarande är det studieadministrativa systemet Sisu för studenter, lärare och administrativ personal. Det används redan nu av cirka 60 procent av finländska universitetsstudenter. 

”Att Arcadas kom med är ett viktigt steg för oss mot en betydande roll som aktör inom studiesektorn inom nationell och internationell högre utbildning”, säger Mika Peura, VD för Funidata Oy. ”Vårt mål är att harmonisera och automatisera processer och tillhandahålla en sektorövergripande tjänst som SaaS-lösning”. 

Funidata kommer fortsätta utveckla sina tjänster i tätt samarbete med ägarhögskolorna. Sisu-systemet och andra tjänster som stöder det främjar samarbete mellan högskolor och uppfyller framtidens krav för undervisning och lärande. 

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Blogg

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning