lamp outside Arcada

Arcada bland de 25 bästa högskolorna i global jämförelse 

Publicerad: 10.06.2020 / Nyheter

Arcada placerar sig i topp 25 i en global jämförelse mellan 1900 högskolor. Rankningen gäller högskolans forskningssamarbete med det omgivande samhället. 

Arcada får en topplacering i kategorin sampublicering med industrin (Co-publications with industrial partners) när U-Multirank nu publicerar sina rankningslistor för 2020. U-Multirank är ett flerdimensionellt, användardrivet webbverktyg som drivs på uppdrag av EU-kommissionen.  

Över 1900 högskolor från 92 länder har bedömts enligt kriterier som undervisning och lärande, forskning och samverkan. Utmärkelsen visar på aktivt engagemang med det omgivande samhället och synliggör Arcadas täta samarbete med både företag och organisationer. Arcada klarar sig också bra i jämförelsen gällande internationella sampublikationer och ofta citerade publikationer. 

- Vi är oerhört stolta att Arcada som en av de till storleken minsta yrkeshögskolorna i Finland kan ha den här typen av genomslag. Resultatet speglar det faktum att vi bedriver forskning av hög kvalitet med hög samhällsrelevans. Arcada är en betrodd partner inom tillämpad forskning. Våra forskare ska ha en eloge för det långsiktiga samarbete de gör för och tillsammans med andra samhällsaktörer, säger rektor Mona Forsskåhl. 

U-Multirank erbjuder en heltäckande bild av alla olika aspekter av högskolornas verksamhet. Rankningen är utvecklad och genomförs av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen. 

Läs mer om rankningen: www.umultirank.org Extern länk

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Blogg

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning