Arcada och Folkhälsan inleder brett samarbete

Publicerad: 06.02.2020 / Nyheter

Ett nytt samarbete som förenar två starka aktörer inom Svenskfinland får sin början i februari 2020 när Arcada och Folkhälsan ingår ett omfattande avtal.

Arcadas nya samarbete med Folkhälsan innebär att tidigare samarbete konkretiseras och breddas. Nytt är ett gemensamt fokus på forsknings- och utvecklingssamarbete med Arcadas institutioner, vilket även innefattar en strävan efter att skapa större gemensamma utvecklingsprojekt.

- Avtalet möjliggör samarbete kring till exempel integration på svenska och större tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Vi ser stor potential i samarbetet då bägge organisationer delar en vision om att främja livskvalitet och det svenska i samhället, säger Mona Forsskåhl, rektor för Arcada.

I det långsiktiga avtalet ingår även bland annat personalutbildning och samarbete inom idrott och utbildning. Utöver det utvecklas redan tidigare samarbete kring praktikanter och examensarbeten inom det hälsofrämjande området. Målsättningen är att tillsammans gynna ett gott liv och aktivt deltagande i arbetslivet i Finland också på svenska.

- För Folkhälsan är yrkesutbildning på alla stadier av strategisk betydelse och avtalet med Arcada kompletterar våra egna insatser inom utbildning och forskning. En nyckelresurs i att tillhandahålla service på svenska är yrkeskunnig personal, säger Georg Henrik Wrede, VD för Samfundet Folkhälsan.

Samarbetsavtalet är i kraft tills vidare. Varje område har egna ansvarspersoner som under det kommande året kommer att utforma de specifika samarbetsformerna och driva delområdena framåt.

Arcada ny medlem i automationsnätverket EduNet

dekorativ

Yrkeshögskolan Arcada går med i det internationella högskolenätverket inom automation EduNet. Via nätverket får högskolan knyta nya internationella kontakter inom branschen och förses med modern utrustning inom automationsteknik.

Kategori: Samverkan

Socionomen som hälsofrämjande ledare

Socionomen som hälsofrämjande ledare

Sedan år 2018 toppar mental ohälsa statistiken för orsaker till sjukfrånvaro (FPA 2019). År 2019 utgjorde psykiska diagnoser för första gången den vanligaste orsaken till beviljandet av invalidpension i Finland (Arbetarskyddscentralen 2021).

Kategori: Blogg