Arcada och Folkhälsan inleder brett samarbete

Publicerad: 06.02.2020 / Nyheter

Ett nytt samarbete som förenar två starka aktörer inom Svenskfinland får sin början i februari 2020 när Arcada och Folkhälsan ingår ett omfattande avtal.

Arcadas nya samarbete med Folkhälsan innebär att tidigare samarbete konkretiseras och breddas. Nytt är ett gemensamt fokus på forsknings- och utvecklingssamarbete med Arcadas institutioner, vilket även innefattar en strävan efter att skapa större gemensamma utvecklingsprojekt.

- Avtalet möjliggör samarbete kring till exempel integration på svenska och större tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Vi ser stor potential i samarbetet då bägge organisationer delar en vision om att främja livskvalitet och det svenska i samhället, säger Mona Forsskåhl, rektor för Arcada.

I det långsiktiga avtalet ingår även bland annat personalutbildning och samarbete inom idrott och utbildning. Utöver det utvecklas redan tidigare samarbete kring praktikanter och examensarbeten inom det hälsofrämjande området. Målsättningen är att tillsammans gynna ett gott liv och aktivt deltagande i arbetslivet i Finland också på svenska.

- För Folkhälsan är yrkesutbildning på alla stadier av strategisk betydelse och avtalet med Arcada kompletterar våra egna insatser inom utbildning och forskning. En nyckelresurs i att tillhandahålla service på svenska är yrkeskunnig personal, säger Georg Henrik Wrede, VD för Samfundet Folkhälsan.

Samarbetsavtalet är i kraft tills vidare. Varje område har egna ansvarspersoner som under det kommande året kommer att utforma de specifika samarbetsformerna och driva delområdena framåt.

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

DIGIMANU2 – Digital utveckling av Arcadas ingenjörsutrymmen

I det första DIGIMANU projektet utredde vi utvecklingsmöjligheterna av Arcadas ingenjörsutrymmen. Vi skapade 360° bilder av produktionslabbet och kemilabbet som kunde ”besökas” med hjälp av VR-glasögon, mobiltelefon eller datorns webbläsare.

Kategori: Blogg

Känn igen och motverka fake news

Känn igen och motverka fake news

Under Donald Trumps tid som president i USA populariserades begreppet ”fake news”, dvs falska nyheter. Trump själv använde ofta begreppet ”falska nyheter” för att förringa sådan information som var ofördelaktig för honom själv.

Kategori: Blogg

Vem köper mat på nätet i framtiden?

Vem köper mat på nätet i framtiden?

Köp av mat på Internet har ökat avsevärt under Corona-pandemin. Dock är det vissa konsumentgrupper som gör mera köp på nätet än andra.

Kategori: Blogg