Roboten som lärde dagisbarn språk och problemlösning

Publicerad: 18.10.2023 / Medelinsamling

Det var en gång ett samhälle som digitaliserades i rasande tempo. Digitala tjänster och hjälpmedel utformades till en viktig del av människors liv – i vardag, arbete och skola. Den artificiella intelligensens kom, inte bara på besök utan bosatte sig i samhället. Vem var den nya invånaren och hur etiskt pålitlig var den, frågade sig människorna.

Människorna började genast söka svar på de frågor som den nya invånaren väckte och i takt med detta ökade kunskapen. Med tiden lärde sig samhället att leva med artificiell intelligens som en hjälpsam granne. Småningom blev det dags att öppna upp daghemsdörrarna för det nya, då planen för småbarnspedagogik också påhälsades av digitaliseringens möjligheter.

Kanske detta är något i stil med hur den artificiella intelligensen skulle utforma en saga om hur den äntrade vårt samhälle. Men sagan skulle inte ta slut här, utan endast vara påbörjad när det kommer till digitalisering inom småbarnspedagogik.

Arcadas ansvar i utvecklingen

I den aktuella planen för småbarnspedagogik stipuleras att personalen – tillsammans med barnen – ska inkludera digitala verktyg i lek, samverkan, spel, experiment och rörelse. För att möjliggöra detta påbörjade Arcada ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt i hur humanoida robotar kan användas för syftet. Målet blev att ta fram modeller och tekniska lösningar för hur algoritmer och robotar kan bidra till att stöda barnens lärande och underlätta personalens arbete.

Tillsammans med ingenjörer och socionomer påbörjades identifiering av verkliga daghemssituationer där en barn-robotinteraktion kunde vara implementeringsbar. Före implementering krävs dock noggrann forskning, utveckling och testning.

– Vi var nyligen tillsammans med socionomstudenterna och bekantade oss med Arcadas nya robotar. Inledningsvis var vi skeptiska och hade många frågor kring vilka etiska aspekter vi behöver ta ställning till. Vi inser att vi inte kan stoppa utvecklingen, därför är det viktigt att vi får vara med och påverka den, förklarar Eva Edgren, lektor inom det sociala området.

Teknik resultat av mänsklig aktivitet

Vidare säger planen för småbarnspedagogik att användningen av digitala hjälpmedel ska vara trygg. Målet är att barnen genom egen erfarenhet ska komma till insikt om att tekniken är ett resultat av deras egen mänskliga aktivitet.

– Allt inom AI ska utgå från oss som människor och ses som ett verktyg. I detta fall ska verktyget hjälpa personalen i arbetet och stöda barnen. När barnen får använda roboten lär de sig att det är de som styr roboten och inte tvärtom, säger Edgren.

Innan robotarna testas i daghemmens vardag fortsätter Arcadas tvärvetenskapliga forskning kring hur de kan stöda barnen på ett etiskt och hållbart sätt.

Läs tidigare nyhet om robotik inom småbarnpedagogik: ”Nu är det samling, barn!" ropar roboten – Arcada inleder forskning i barns interaktion med robotar

Foto: Pexels

Roboten som lärde dagisbarn språk och problemlösning

Det var en gång ett samhälle som digitaliserades i rasande tempo. Digitala tjänster och hjälpmedel utformades till en viktig del av människors liv – i vardag, arbete och skola. Den artificiella intelligensens kom, inte bara på besök utan bosatte sig i samhället. Vem var den nya invånaren och hur etiskt pålitlig var den, frågade sig människorna.

Kategori: Medelinsamling