Finansieringen av Arcadas nya inlärnings- och forskningsmiljöer har nått över en miljon

Publicerad: 20.06.2023 / Medelinsamling

Satsningen på de nya inlärnings-och forskningsmiljöerna på Arcada går starkt framåt som ett svar på den snabba digitala utvecklingen vi ser i samhället. Stödet från stiftelser, företag och privatpersoner har varit stort och tack vare detta har miljöerna kommit en god bit på vägen, vissa så gott som i mål.

För att möta de nya krav som ställs i ett alltmer digitaliserat samhälle behöver Arcada kunna erbjuda inlärningsmiljöer som motsvarar dagens och framtidens arbetsmiljöer. Stödet för detta ändamål har varit stort och en betydande milstolpe har nåtts då miljöerna nu finansierats för över en miljon euro.


– Som rektor vill jag uttrycka vårt varmaste tack till våra närmare hundra donatorer som hittills gett sitt stöd till Arcadas vidare utveckling. Tillsammans med er säkerställer vi att den svenskspråkiga arbetskraften i Finland besitter relevanta kompetenser för att utveckla samhället och dess tjänster i en digital tid. Utan donationerna skulle det inte vara möjligt för Arcada att skapa dessa nya miljöer, med utrustning som stöder framtidens utbildning, forskning och högskolans möjligheter att samarbeta med omgivande samhälle, säger Mona Forsskåhl.


Målmedvetet arbete gav konkreta resultat

Det målmedvetna planerings- och utvecklingsarbetet för miljöerna bär nu frukt i form av konkreta resultat. Fundraisingmanager Mia-Maja Wägar sammanfattar framgångarna.


– Vi har redan inlett verksamheten i vårt nya hälsoteknologiska kunskapscenter, öppnat dörrarna till ett entreprenörskapscenter, påbörjat byggandet av en ambulanssimulator och ett kompetenslabb för vårdstudenterna och köpt in ny programvara och robotar som stöder våra teknikutbildningar. Alla dessa satsningar är avgörande för att våra studenter ska kunna öva och simulera på ändamålsenliga sätt redan under sin studietid, och framförallt lära sig använda och utveckla digitala lösningar som krävs i det egna yrket.


Ännu en bit kvar till mål

Det målmedvetna arbetet och de goda resultaten till trots är det fortfarande en bit kvar tills kampanjens mål är nått.


– Ännu behöver vi kavla upp ärmarna för att få alla miljöer fullt finansierade. Näst på utvecklingslistan står färdigställandet av ett kunskapscenter som möjliggör utveckling och testning av nya service- och affärslösningar, inköp av digital simuleringsutrustning till vårdutbildningarna samt komplettera den digitalt stödda maskinparken som möjliggör forskning och utbildning kring cirkulär produktion och processutveckling, säger Wägar.


Välkommen med att skapa förutsättningar för utbildningen och forskningen i den digitala tidseran, du också – stöd Arcadas långsiktiga och målmedvetna arbete genom att donera till Arcada 25 Extern länk.


Arcada riktar ett varmt tack till (donatorer som gett tillstånd att offentliggöras): Algol Oy, DIFF Ingenjörerna i Finland, Familjen G.J. Ehrnrooths stiftelse, Föreningen Konstsamfundet, Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse, Helsingestiftelsen, Julius Stjernvalls donationsfond, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Nevel Oy, Otto A. Malms donationsfond, Oy Prandium Ab, Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla, Stiftelsen Tre Smeder, Walter Ahlströms stiftelse, William Thurings Stiftelse och alla privatpersoner som stött kampanjen.

Habilitering en naturlig pusselbit i barnets vardag

Sexåriga Lina visar fram applikationen med övningarna hon gjorde under gårdagens talterapi för sin assistent i förskolan. Under talterapin spelades ett videoklipp in för att visa hur Lina tränar sin kommunikation. Nu kan Lina tillsammans med sin assistent utföra samma övningar på förskolan och på så sätt ytterligare stärkas i sin kommunikationsträning.

Kategori: Medelinsamling

Roboten som lärde dagisbarn språk och problemlösning

Det var en gång ett samhälle som digitaliserades i rasande tempo. Digitala tjänster och hjälpmedel utformades till en viktig del av människors liv – i vardag, arbete och skola. Den artificiella intelligensens kom, inte bara på besök utan bosatte sig i samhället. Vem var den nya invånaren och hur etiskt pålitlig var den, frågade sig människorna.

Kategori: Medelinsamling