Mona Forsskåhl håller tal på läsårsöppningen.

Gemenskap och inklusion i fokus då Arcada öppnade det nya läsåret

Publicerad: 06.09.2023 / Evenemang

Det akademiska året 2023–2024 inleddes i traditionell anda med läsårsöppning onsdagen den 6 september på Arcadas campus. I samband med läsårsöppningen invigdes även högskolans nyaste utbildnings- och forskningsmiljö Arcada Health Tech Hub.

Yrkeshögskolan Arcadas läsårsöppning samlade omkring hundra förstaårsstudenter, personal och inbjudna gäster på campus. Evenemanget kunde också följas med online.

Arcadas rektor Mona Forsskåhl öppnade läsåret 2023–2024, och betonade i sitt tal behovet av tolerans, inklusion och behovet av att stanna upp och lyssna.

– Finland och övriga Norden har en lång tradition av öppenhet och jämlikhet. På många plan har vi kommit långt, men också här finns sårbara grupper. En förutsättning för Finlands framgång är att varje ungdom upplever att en högre utbildning är tillgänglig för dem. Därtill behöver vi inkludera de internationella förmågor som valt att bygga sin framtid hos oss.

Forsskåhl riktade också en känga mot de politiska utspel där rasistiska uttalanden fått passera utan konsekvenser.

– Internationella högskolor är livskraftiga högskolor som främjar hela högskolegemenskapen och samhället. Rasism och extremism är något vi på Arcada fördömer i alla former, och till våra grundvärderingar hör ett arbete för en högskolemiljö och omvärld som bygger på jämlikhet, rättvisa och respekt för alla oavsett bakgrund.

Respekt och ambitioner

Även Marcus Rantala, styrelseordförande, talade om vikten av att bemöta varje medmänniska med respekt.

– Vetenskap, innovationer och ett dynamiskt affärsliv kräver internationalism och ett öppet samhälle. För framgång behöver vi nya intryck och idéer - vi måste vara öppna för kulturer, människor och tankar. Finland ska vara ett välkomnande land och en attraktiv plats att studera, arbeta, investera, forska, bilda familj och leva i, poängterade Rantala i hälsningen från styrelsen.

Abbe Karlsson, ordförande för Arcada studerandekår – ASK underströk i sin hälsning till de nya studenterna vikten av att engagera sig och stå upp för det man tror på.

– Studentföreningar och studerandekåren är hjärtat i hela vår akademiska gemenskap. Genom att delta kan du utveckla ledarskapsförmågor, bygga nätverk med likasinnade och arbeta tillsammans med andra studerande för att förbättra vår högskola. Det är en möjlighet att vara del av något större.

Invigning för Arcada Health Tech Hub

Läsårsöppningen blev också startskottet för verksamheten i Arcada Health Tech Hub, högskolans nya kunskapscentrum för hälsoteknologi. Vid centret samskapar slutanvändare, studenter, forskare och yrkesverksamma nya hälsoteknologiska lösningar för rehabilitering och hälsovård.

Under invigningen fick gästerna ta del av hur vardagen och omgivningen kan te sig med en funktionsnedsättning och prova på olika simuleringar i miljön under ledning av studenter och forskare.

Årets alumn är Nina Brännkärr-Friberg

Under läsårsöppningen delar Arcada ut den årliga utmärkelsen Årets alumn. Utmärkelsen går till en person som är en inspirationskälla för dagens studenter och som visar ett brett engagemang för högskolan. Årets alumn 2023 är Nina Brännkärr-Friberg, ingenjör från utbildningen Production Management.

Läs tal från inskriptionen genom att öppna bilagorna nedan.

Hälsoteknologi för rehabilitering och tillgänglighet simuleras på Arcada

Bild på en kvinna som simulerar med VR-glasögon. Källa: Pexels

Vår vardagsmiljö är långt ifrån tillgänglig för alla. På vilket sätt uppfattas omgivningen av en person med synnedsättning? Hur upplevs olika funktionsnedsättningar i vardagliga sysslor? På Arcada placeras slutanvändaren i centrum då dessa frågor besvaras och ny hälsoteknologi utvecklas.

Kategori: Evenemang