Inskription 2022: Arcada står stadigt i en värld av förändringar 

Publicerad: 07.09.2022 / Evenemang

Det akademiska året 2022–2023 inleddes med en högtidlig inskriptionsfest onsdagen den 7 september. Rektor Mona Forsskåhl öppnade det nya läsåret med digitalisering som ledord.

Efter två år av undantagstillstånd kunde inskriptionen återigen ordnas på campus med förstaårsstudenter, personal och inbjudna gäster. Evenemanget kunde också följas med online.

Arcadas rektor Mona Forsskåhl inledde traditionsenligt inskriptionen med sitt öppningstal. I sitt tal behandlade hon den virvelvind av digitalisering som nu drar över samhället och högskolornas ansvar och roll i processen.

– I Finland, men också globalt, finns ett accelererande behov av att höja den digitala kunskapsnivån. Historiskt ser vi att de som lyckas bäst är de som i ett tidigt skede tar till sig och tar ett ägarskap om den nya tekniken, betonade Forsskåhl i sitt öppningstal.

Forsskåhl poängterade samtidigt att man inte får bli fartblind utan måste stå stadigt i den accelererande förändringen.

– I slutändan är det nyttan för oss medborgare, oss människor och hela vår omvärld, som är det centrala, inte digitaliseringen eller effektiviseringen i sig. Det här måste vi hålla fast vid som högskola och samhällsaktör.

Digitaliseringen aktualiserar frågan om högskolans ansvar som bildningsaktör, sade Forsskåhl. En examen från Arcada ska också i fortsättningen vara synonymt med hög kompetens och expertis. Det ska examinanderna, arbetsmarknaden och samhället kunna lita på.

Även Marcus Rantala, styrelseordförande, talade om de stora förändringar som pågår i världen.

– Arcada som alltid vill och ska vara en föregångare kan inte bli en passiv åskådare när utvecklingen går framåt. I svåra tider är det kunskap, vetenskap och nya hållbara lösningar som är i nyckelposition, poängterade Rantala i hälsningen från styrelsen.

Ida Flemmich, ordförande för Arcada studerandekår – ASK underströk i sin hälsning till de nya studenterna vikten av att stå upp för varandra i tider av osäkerhet.

– Hoppas att vi tillsammans kan bygga en gemensam framtid och påverka de saker som är viktiga för oss, på global, europeisk, nationell eller lokal nivå, sade Flemmich.

Under inskriptionen delades även utmärkelsen Årets alumn ut för första gången. För att markera högskolans 25-åriga historia och uppmärksamma de insatser som Arcadas 13 000 alumner gör ute i samhället kommer Arcada årligen att utse årets alumn.

Utmärkelsen går till en person som är en inspirationskälla för dagens studenter och som visar ett brett engagemang för högskolan. Årets alumn 2022 är Johanna Stenback som utexaminerades 2003 som medianom från Arcada.

Läs tal från inskriptionen genom att öppna bilagorna nedan.

Hälsoteknologi för rehabilitering och tillgänglighet simuleras på Arcada

Vår vardagsmiljö är långt ifrån tillgänglig för alla. På vilket sätt uppfattas omgivningen av en person med synnedsättning? Hur upplevs olika funktionsnedsättningar i vardagliga sysslor? På Arcada placeras slutanvändaren i centrum då dessa frågor besvaras och ny hälsoteknologi utvecklas.

Kategori: Evenemang