Neurologisk ergoterapi

Neurologisk ergoterapi

Publicerad: 31.05.2022 / Blogg / Utbildning / Studentliv

Under kursen Aktivitet och delaktighet 2 så har vi jobbat med neurologisk ergoterapi. I kursen har vi fått introduktion till olika neurologiska utmaningar och vi har i små grupper fått jobba med hypotetiska case-personer.

I vårt case hade vår person fått hemipares och neglect efter en stroke. Hemipares innebär att man har svaghet eller oförmåga att röra en sida av kroppen till följd av ett trauma eller sjukdomsfall i hjärnan. Symptom på hemipares är bland annat, dålig balans, svårt att gå, kan inte ta i objekt på den drabbade sidan, muskeltrötthet och dålig koordination. (Stroke.org, 2019) Neglect innebär att hörsel-, syn- och känselförnimmelser inte uppmärksammas av personen även om hen har normal hörsel, syn och känsel, men på grund av en skada till exempel hjärninfarkt kan inte personen uppmärksamma om vad som händer på den vänstra sidan av kroppen (Tays.fi, 2018).

Vi har sökt mycket information om interventioner för att personen skall kunna återgå tillbaka till ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt. Här kommer några exempel på två interventioner vi har planerat i ergoterapin.

Vi valde en intervention som kallas för scanning för behandling av neglect. Scanning innebär att klienten börjar med att hen först har en horisontell tavla med LED lampor på som lyser upp en i taget och klienten skall visa vilken lampa som lyser. Genom denna metod lär sig klienten att skanna miljön på ett logiskt sätt. Efter några veckor med 1 timmes övning 3 gånger per vecka övergår man till den riktiga miljön och lär ut samma skannings sätt, fast i en riktig aktivitet. (Chenm. fl. 2012, s. 21)

Den andra interventionen som vi valde att fokusera på är spegelterapi. Spegelterapi går ut på att man gömmer den svaga armen bakom en spegel som reflekterar den friska handen. Med denna spegelbild ger man en illusion av att den förlamade armen fungerar. Det skapas aktivering i den hemisfären i hjärnan som är påverkad av skadan, vilket leder till en reorganisation av aktivitet i hjärnan och förbättrar funktionen av handen. (Zeng m.fl. 2018)

Att jobba utifrån ett case har varit väldigt lärorikt och intressant. Att jobba med en case-person ger en bild av hur man kan jobba i riktiga livet, men pressen från att allt måste vara korrekt är borta, eftersom vi ännu lär oss och prövar på. Vi känner att vi nu har vi fått en början till rehabilitering inom neurologi, men vi har mycket framför oss ännu.

Tove Streng & Fanny Forsström

Källor:

Chen, C., Clarke, G., Hayes, A., Kowlakowsky-Hayner, S.A., & Thompson, A, 2012,Functional improvements following the use of the NVT vision rehabilitation program for patients with hemianopia following stroke, NeuroRehabilitation, Vol. 31, Issue 1, s. 19-30 Tillgänglig: Academic search complete, Hämtad: 19.05.2022

Stroke.org, 2019, Hemiparesis. Tillgänglig: https://www.stroke.org/en/about-stroke/… Extern länk Hämtad: 26.4.2022

Tays.fi, 2018, Aivoverenkiertohäiriöt ja huomiotta jääminen eli neglect. Tillgänglig:https://www.tays.fi/fiFI/Ohjeet/Hoitooh… Extern länk Hämtad: 6.3.2022

Zeng, W., Guo, Y., Wu, G., Liu,X., Fang, Q., 2018, Mirror therapy for motor function of the upper extremity in patients with stroke: A meta-analysis, Journal of rehabilitation medicine. Vol. 50, issue 1, s.11-14, Tillgänglig: pubmed Hämtad: 19.05.2022

Källa

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Blogg

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning