Ergoterapi och sexuell hälsa

Ergoterapi och sexuell hälsa

Publicerad: 31.05.2022 / Blogg / Utbildning / Studentliv

Personer som kommer till ergoterapi har ofta någon slags funktionsnedsättning som även kan påverka den sexuella hälsan. Trots detta är sex ändå ett väldigt tabubelagt ämne som kan kännas svårt att ta upp med klienter. Detta kan delvis bero på kunskapsbrist hos den professionella samt personliga åsikter och attityder. Sex för personer med funktionsnedsättning är ett ännu större tabu i vårt samhälle, och många personer med funktionsnedsättning har inte fått information om sexualitet i barndomshemmet eller i skolan (Mäkinen 2022). Därför blir det viktigt för oss ergoterapeuter att kunna hjälpa dessa klienter med frågor angående sexuella hälsan.

Sex är en ADL-aktivitet precis som vilken som helst annan. Dessutom är sexualitet en viktig del av en persons identitet som påverkar självförtroendet och livskvaliteten. Som ergoterapeuter kan vi jobba med sexualitet genom att använda oss av vårt grundläggande yrkeskunnande – såsom kommunikation, problemlösning tillsammans med klienten, pacing samt adaptiva strategier och hjälpmedel. (O’Mullan m.fl. 2021) Ergoterapeuten kan även använda sig av PLISSIT-modellen (Vuola 2003) som stöd i ergoterapiprocessen. Den vägleder den professionella med att ta upp ämnet på ett professionellt sätt.

Enligt en forskning upplever ergoterapistuderande att sexuell hälsa nog hörs till ergoterapeutens arbetsuppgifter, men att de saknar kunskap i förhållande till sexualitet och sjukdom/funktionsnedsättning, kulturell mångfald, ålder och sexuell läggning. (Areskoug-Josefsson & Fristedt 2019) Därför blir en tillräckligt täckande utbildning inom ämnet viktigt för ergoterapistuderande, så att de har både kunskap samt mod att bemöta deras framtida klienter på ett holistiskt sätt. Som professionella inom hälsovården måste vi våga öppna dörren för kommunikation om sexualitet med våra klienter för att främja deras helhetsmässiga välmående. Sex och sexualitet hör till alla!

Källor:

Bildkälla: https://epgn.com/2020/02/13/disability-pride-philadelphia-hosts-sex-education-event-for-people-with-disabilities/ Extern länk Hämtad: 24.5.2022.

Areskoug-Josefsson, K. & Fristedt, S., 2019, Occupational therapy students’ views on addressing sexual health, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, vol. 26, nr, 4, s. 306–314.

O’Mullan, C., O’Reilly, M. & Meredith, P., 2021, Bringing sexuality out of the closet: What can we learn from occupational therapists who successfully address the area of sexuality in everyday practice?, Australian Occupational Therapy Journal, vol. 68, nr 3, s. 272–281.

Mäkinen, T., 2022, Saako rakas jäädä yöksi? – Vammaisten seksuaalisuus lakaistaan yhä maton alle, Tehy, Tillänglig: https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/saako-rakas-jaada-yoksi-vammaisten-seksuaalisuus-lakaistaan-yha-usein-maton-alle Extern länk Hämtad: 24.5.2022.

Vuola, T., 2003, Mitä seksuaaliterapia on?, Duodecim, Tillänglig: https://www.duodecimlehti.fi/duo93413 Extern länk Hämtad: 24.5.2022.

Källa

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Blogg

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning