Betalningsvillkor

Yrkeshögskolan Arcada Ab har överfört övervakningen av fordringar till Visma Financial Solutions Oy:s faktureringstjänst. I ärenden som gäller faktureringen ber vi Er direkt kontakta faktureringstjänsten per telefon 02 4808 8020 eller e-post fsf.asiakaspalvelu@visma.com

Alla betalningar sker till det bankkontonummer som anges på fakturan. Betalningen ska identifieras genom att i betalningen ange det referensnummer som står utskrivet på fakturan.

En försenad betalning leder till förseningsränta (7% p.a.) samt indrivningskostnader.

Yrkeshögskolan Arcada Ab förbehåller sig rätten att neka personer kursdeltagande och annat nyttjande av de tjänster som Arcada erbjuder om personen i fråga har tidigare obetalda och förfallna fordringar till Arcada.

Vid frågor ber vi Er kontakta Yrkeshögskolan Arcada Ab:s ekonomiavdelning per telefon +358 294 282 699 eller e-post: E-post: fakturering@arcada.fi  Arcada beaktar ändringsönskemål beträffande mottagare av faktura samt betalningsvillkor endast innan fordringsförfallodag. För ändringar uppbärs  en avgift om 31 euro (inkluderar moms 24 %). Frågor som uppkommer efter fordringens förfallodag ska riktas till Vismas faktureringstjänst.