Tukea ja palveluita kotouttamiseen (SIMHE)

Arcada kehittää palveluita sinulle, joka haluat kotoutua ruotsiksi Suomessa. Toimimme vuodesta 2021 lähtien SIMHE-vastuukorkeakouluna ja olemme ainoa korkeakoulu, joka vastaa kotoutumispalveluista ruotsin kielellä. Palveluja kehitetään vuoden 2021 aikana.

SIMHE on lyhenne Supporting Immigrants in Higher Education:sta, ja tarkoittaa, että tehtävämme on kehittää ohjausta ja palveluita maahanmuuttajien kotouttamisen tukemiseksi. Palvelut tulevat sisältämään mm. relevantteja kouluttautumis- ja urapolkuja sekä kieliopintoja, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen. 

Kotouttamisen tuki ruotsiksi ei ole tärkeää vain Arcadalle, vaan koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Muut SIMHE-vastuukorkeakoulut jotka tarjoavat palveluita heille, jotka haluavat kotoutua suomeksi löydät täältä. Ulkoinen linkki

 

Talent Boost 

SIMHE on osa kansallista Talent Boost-toimenpideohjelmaa Ulkoinen linkki. Ohjelma edistää koulutuksen ja työn perään maahan muuttaneiden kotouttamista. Se on poikkihallinnollinen ohjelma erityisasiantuntijoille, työntekijöille, opiskelijoille ja tutkijoille. Toimenpiteisiin kuuluu mm. työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupamenettelyiden nopeuttaminen, kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen työllistymisen edistäminen, työpaikalla tapahtuvan suomen- ja ruotsin kielikoulutuksen edistäminen, puolisoiden tukipalvelujen kehittäminen, sekä mentorointiohjelmien ja työkalujen kehittäminen työelämän moninaisuuden tueksi. 

Arcadan Talent Boost-palvelulupaus (Opetus- ja kulttuuriministeriölle) 2021–2024 koostuu toimenpiteistä joilla vahvistamme kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden kotouttamista Suomen yhteiskuntaan ja työmarkkinalle.

Ota yhteyttä