Tukea ja palveluita kotouttamiseen (SIMHE)

Arcada kehittää palveluita sinulle, joka haluat kotoutua ruotsiksi Suomessa. Toimimme vuodesta 2021 lähtien SIMHE-vastuukorkeakouluna ja olemme ainoa korkeakoulu, joka vastaa kotoutumispalveluista ruotsin kielellä. Palveluja kehitetään vuosien 2021 - 2024 aikana. Aloitamme tarjoamalla ohjauspalveluita sopiville koulutus- ja urapoluille.

Kotouttamisen tuki ruotsiksi ei ole tärkeää vain Arcadalle, vaan koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

SIMHE on lyhenne Supporting Immigrants in Higher Education:sta, ja tarkoittaa, että tehtävämme on kehittää ohjausta ja palveluita kotouttamisen tukemiseksi maahanmuuttajille joilla on edellytys korkeakoulutukseen. Palvelut tulevat sisältämään ohajusta mm. sopiville koulutus- ja urapoluille, kieliopintoihin sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Arcadalla on erityisvastuu kehittää palveluita jotka koskevat kotouttamista ruotsi enismmäisenä kotoutumiskielenä.

SIMHE-asiakas Elodie Magnier

Elodie Magnier
Vuoden työttömyyden aikana SIMHE-ohjaaja oli parasta mitä minulle tapahtui. Sessioiden jälkeen olin aina helpottunut ja itsevarmempi.

Lue lisää Elodie Magnerin kokemuksista SIMHE-ohjauksesta artikkelista Uralle suuntaa SIMHE-ohjauksesta – Toimittaja ja hallintotyöntekijä saivat uusia ajatuksia uraohjauksesta Ulkoinen linkki.

Ota yhteyttä

Tarjoamme ohjauspalveluita sopiville koulutus- ja urapoluille Karriärcenter Arabian kautta, etäpalveluina ja kampuksella Arcadan rakennuksessa. Voit tutustua ohjaajiin ja varata aikaa ohjauskeskustelulle täällä. Tarjoamme palveluita ruotsiksi ja englanniksi.

Muut SIMHE-vastuukorkeakoulut jotka tarjoavat palveluita Ulkoinen linkkiheille, jotka haluavat kotoutua suomeksi löydät täältä. Palvelut ovat ilmaisia.

Talent Boost

SIMHE on osa kansallista Talent Boost-toimenpideohjelmaa Ulkoinen linkki. Ohjelma edistää koulutuksen ja työn perään maahan muuttaneiden kotouttamista. Se on poikkihallinnollinen ohjelma erityisasiantuntijoille, työntekijöille, opiskelijoille ja tutkijoille. Toimenpiteisiin kuuluu mm. työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupamenettelyiden nopeuttaminen, kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen työllistymisen edistäminen, työpaikalla tapahtuvan suomen- ja ruotsin kielikoulutuksen edistäminen, puolisoiden tukipalvelujen kehittäminen, sekä mentorointiohjelmien ja työkalujen kehittäminen työelämän moninaisuuden tueksi.

Arcadan Talent Boost-palvelulupaus (Opetus- ja kulttuuriministeriölle) 2021–2024 koostuu toimenpiteistä joilla vahvistamme kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden kotouttamista Suomen yhteiskuntaan ja työmarkkinalle.