Tukea ja palveluita kotouttamiseen (SIMHE)

Arcada kehittää palveluita sinulle, joka haluat kotoutua ruotsiksi Suomessa. Toimimme vuodesta 2021 lähtien SIMHE-vastuukorkeakouluna ja olemme ainoa korkeakoulu, joka vastaa kotoutumispalveluista ruotsin kielellä. Palveluja kehitetään vuosien 2021 - 2024 aikana. Aloitamme tarjoamalla ohjauspalveluita sopiville koulutus- ja urapoluille.

SIMHE on lyhenne Supporting Immigrants in Higher Education:sta, ja tarkoittaa, että tehtävämme on kehittää ohjausta ja palveluita kotouttamisen tukemiseksi maahanmuuttajille joilla on edellytys korkeakoulutukseen. Palvelut tulevat sisältämään ohajusta mm. sopiville koulutus- ja urapoluille, kieliopintoihin sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Arcadalla on erityisvastuu kehittää palveluita jotka koskevat kotouttamista ruotsi enismmäisenä kotoutumiskielenä.

Vuodesta 2021 lähtien tarjoamme ohjauspalveluita sopiville koulutus- ja urapoluille Karriärcenter Arabian kautta, etäpalveluina ja kampuksella Arcadan rakennuksessa. Voit tutustua ohjaajiin ja varata aikaa ohjauskeskustelulle täällä Ulkoinen linkki. Tarjoamme palveluita ruotsiksi ja englanniksi. Muut SIMHE-vastuukorkeakoulut jotka tarjoavat palveluita heille, jotka haluavat kotoutua suomeksi löydät täältä. Ulkoinen linkki Palvelut ovat ilmaisia.

Kotouttamisen tuki ruotsiksi ei ole tärkeää vain Arcadalle, vaan koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Talent Boost

SIMHE on osa kansallista Talent Boost-toimenpideohjelmaa Ulkoinen linkki. Ohjelma edistää koulutuksen ja työn perään maahan muuttaneiden kotouttamista. Se on poikkihallinnollinen ohjelma erityisasiantuntijoille, työntekijöille, opiskelijoille ja tutkijoille. Toimenpiteisiin kuuluu mm. työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupamenettelyiden nopeuttaminen, kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen työllistymisen edistäminen, työpaikalla tapahtuvan suomen- ja ruotsin kielikoulutuksen edistäminen, puolisoiden tukipalvelujen kehittäminen, sekä mentorointiohjelmien ja työkalujen kehittäminen työelämän moninaisuuden tueksi.

Arcadan Talent Boost-palvelulupaus (Opetus- ja kulttuuriministeriölle) 2021–2024 koostuu toimenpiteistä joilla vahvistamme kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden kotouttamista Suomen yhteiskuntaan ja työmarkkinalle.

Ota yhteyttä