Arcada slår ett slag för integration på svenska – blir första svenskspråkiga SIMHE-högskolan

Publicerad: 2020-11-10 /

Arcada är den första svenskspråkiga SIMHE-högskolan i Finland. Högskolan ska stöda högutbildade invandrare att få sina tidigare examina och kompetenser validerade och samtidigt kunna vägleda dem vidare till studier eller arbetslivet. 

Som utbildningsinstitution med ansvar för SIMHE-tjänster (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) ska Arcada stöda delaktighet och integrering på svenska. Högskolan ska jobba för att invandrares och asylsökandes tidigare studier identifieras och erkänns enligt nationell praxis så snabbt som möjligt. 

Enligt Annika Stadius, chef för vägledning och studentvälmående på Arcada, är det här ett viktigt steg som på ett avgörande sätt främjar integration på lika villkor i det finländska samhället också för dem som väljer svenska som första språk. 

- Vi är otroligt stolta och glada över att få bära det här ansvaret. Bland de invandrare som väljer att integreras på svenska har merparten en högskoleexamen, och det är viktigt att de kan använda sin kompetens i det finländska samhället. Att få in dessa individer på den finländska arbetsmarknaden är avgörande både för dem som personer, men också för vårt samhälle, säger Stadius. 

Arcada kommer tillsammans med övriga aktörer i huvudstadsregionen att bygga upp tjänster som främjar anställbarheten bland invandrare och stöder deras förutsättningar att känna sig inkluderade i samhället. 

- För att stöda invandrare i att bli en aktiv del av samhället behövs ett holistiskt arbete. Det krävs samarbete och samskapande med olika samhällsaktörer och immigranterna i centrum för att hitta hållbara och långsiktiga lösningar, säger Sandra Slotte, ansvarig för hållbart karriärstöd och utveckling av SIMHE-verksamhet vid Arcada. 

Ansvarshögskolorna för invandring får stöd för sitt arbete av undervisnings- och kulturministeriet. 

Slutproduktion från Arcada till Nordic Talents 2021

Scen ur dramaserien Fejd

Dramaserien Fejd är ett av 15 projekt som valts ut till Nordic Talents Pitch Competition, som ordnas online 8–9 september. Att få delta i evenemanget och tävlingen öppnar många nya dörrar, säger seriens skapare, Arcadas alumn Marlon Saares.

Kategori: Nyheter

Arcadas 25-årsjubileum firas hela läsåret

Undervisningsminister Li Andersson håller festtalet.

Öppningen av det nya akademiska året 2021-2022 innebar också startskottet för Arcadas 25-års jubileumsläsår. Inskriptionen med festtal av undervisningsminister Li Andersson ordnades i år helt online. 

Kategori: Evenemang