En kurs utöver det vanliga – Preparatory Program

Publicerad: 03.06.2024 / Blogg

Yrkeshögskolan Arcada har ordnat svenskundervisning för ukrainare. Bloggtexten är skriven av Barbara Huldén, lektor i svenska och kommunikation.

Jag har fått vara en av de språklärare som undervisat ukrainare för att förbereda dem för finländska högskolestudier inom projektet Preparatory Program, eller PrepProg, som vi har kallat det. Jag vill berätta om hur vi har arrangerat undervisning för de ukrainare som redan hade så goda baskunskaper i svenska att nybörjarkurser inte hade varit ett alternativ.

PrepProg har planerats under en lång tid i samarbete mellan lärarna i finska och svenska i nio yrkeshögskolor. Vi lärare har under ett halvt års tid träffats regelbundet för att planera kursupplägg, innehåll och bedömning. Under ett möte bestämde vi att ordna kurser på högre kunskapsnivå enligt modellen för Individuell plan (IP) enligt proceduren om särskilt stöd. På Arcada passade vi på att integrera PrepProg-studerande i en kurs i svenska för längre hunna. En av de studerande på den här kursen var ukrainaren Kira som har skrivit följande reflektion om att lära sig svenska. Kira har en god förmåga att lära sig språk, är en motiverad studerande och hon har haft stöd av en vänfamilj som talar svenska. 


På kursen hade vi mycket roligt och det var bra att vi kunde prata väldigt mycket. Det hjälpte mig att övervinna språkbarriären ännu mer. - Kira, studerande

Kira berättar: "Jag har börjat lära mig svenska i november 2022. Jag jobbade i en svenskspråkig skolan på den tiden och förstod att det skulle vara viktigt att lära sig kommunicera bättre med kollegor och elever – jag måste alltså börja tala svenska. Så jag hittade först en lärare från Sverige, vi hade roligt och mycket gemensamt men vi hade inte någon struktur i våra lektioner så jag fortsätter att söka nya sätt att lära mig svenska.

Jag hade en idé om hur man ska lära sig språk. Enligt min åsikt borde det vara roligt, med lite grammatik och bara att uppfatta hur språket fungerar och ha mycket samtalsträning. I 6 månader började jag att försöka prata och jag är så lycklig att alla i min omgivning var och är mycket stödjande. Lära sig ny språk kan vara överväldigande och särskild i ett nytt land. Jag skulle säga ”på stridsfilen” men det bästa är att man kan göra det och tror på sig, inte ge upp eller underskatta sin hjärna.

I september 2023 började jag på PrepProg och valde fortsätta med svenska språket. Före svenska kursen startade besökte vi Arcada, och där träffade Barbara Huldén som är svensklärare på skolan och vi började genast tala svenska. Jag hade ingen stress och hon sa att jag borde delta i Swedish for Beginners för längre hunna. Jag var så överraskande att min svenska är ganska bra. På kursen hade vi mycket roligt och det var bra att vi kunde prata väldigt mycket. Det hjälpte mig att övervinna språkbarriären ännu mer. Kanske en sak som jag vill tillägga till kursen är att det är mera språkträning och mindre användning av engelska."

Annika Stadius, direktör för Arcadatjänster, bjuder till avslutningsmiddag för PrepProg på Arcada.

För mig som lärare på kursen var det spännande att se de framsteg studerandena gjorde tillsammans. Det var lätt att integrera studerandena på Arcada med ukrainarna. Lektionerna var hybridundervisning där man kunde delta på Arcada eller vara med online via Zoom. PrepProg som studieprogram gav mig möjligheten att se hur ukrainarna kunde få de färdigheter som de behöver för att kunna söka in till en finländsk högskola eller ett finländskt universitet. Många av ukrainarna hade redan en utbildning och behövde inte börja om helt från början. Ukrainarna är alltså en resurs och deras kunskaper ska tas till vara och byggas på. För dem gäller det att repetera en del färdigheter och lära sig minst två nya språk, finska och svenska.

Under lektionerna tyckte jag speciellt mycket om att få veta mer om det ukrainska samhället och kulturen. En av uppgifterna var att presentera favoritställen i naturen för varandra. Då fick vi andra i gruppen lära känna ställen på Krimhalvön och andra platser i Ukraina, platser som vi inte annars hade fått veta om. För mig som lärare och finländare blev PrepProg en lärorik och omvälvande upplevelse. Jag har fått arbeta med människor som har gått igenom ofattbara svårigheter och ändå orkar bemöda sig om att lära sig nya språk och ny kultur för att skapa sig en framtid i ett nytt land.

Text: Barbara Huldén, lektor i svenska och kommunikation