Höjdpunkter 2023

Här kan du ta del av år 2023:s höjdpunkter på Arcada.

Rekordantal utexaminerade studenter, en ny masterutbildning inom energiautomatisering och hållbarhet, samt en ambulanssimulator. Det är bara några av höjdpunkterna på Arcada i år. Läs om fler höjdpunkter nedan. 

Höjdpunkter 2023

Klicka på månaderna för att läsa höjdpunkterna.

I början av året stod det klart att Arcada kommer att färdigställa Arcada Health Tech Hub, högskolans nya kunskapscentrum för hälsoteknologi, tack vare en donation från Algol. Vid centret skapar slutanvändare, studenter, forskare och yrkesverksamma nya hälsoteknologiska lösningar för rehabilitering och hälsovård tillsammans. Centret har förverkligats med donationer från flera stiftelser och privatpersoner och invigdes officiellt i september 2023.

Arcada fortsatte stöda toppidrottare på vägen mot examen genom samarbetet med idrottsakademin Urhea. Bröderna Oskar och Robert Kirmes är inne på sitt andra studieår på utbildningen i företagsekonomi på Arcada. Att börja studera i detta skede av livet var inte självklart för någon av dem, eftersom de båda tränar och tävlar på elitnivå inom redskapsgymnastik med siktet inställt på OS i Paris år 2024. För studenterna är det värdefullt att kunna få en utbildning samtidigt som de siktar mot medaljerna.

Arcada och Högskolan på Åland startade en engelskspråkig teknikutbildning på masternivå med fokus på energiautomatisering och hållbarhet. Den ettåriga masterutbildningen går under namnet Energy Automation Sustainable Engineering (EASE) och har starka kopplingar till näringslivet. Ansökan till utbildningen inleddes i september 2023. 

Arcada anskaffade en ambulanssimulator till sitt simuleringscenter, Arcada Patient Safety and Learning Center APSLC. Extern länk Genom simuleringar i den övar studenterna allt från teamarbete och patientbemötande till kommunikation med anhöriga. Med den nya utrustningen garanterar högskolan att utbildningen möter samhällets behov och fortsätter hålla samma höga kvalitet.

Tillsammans med åtta andra yrkeshögskolor beslutade Arcada att erbjuda gratis högskoleförberedande utbildning för ukrainare som flytt kriget. Utbildningen möjliggörs genom PrepProg-projektet och med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Under två veckor samlades studenter från Yrkeshögskolan Arcada och norska högskolan Kristiania på en ny kurs i Integrated Business Planning. Kursen är ett unikt samarbete mellan högskolorna med syfte att skapa kunskapsutbyte över gränserna i ett nytt ämne. Deltagarna har fått ta del av gästföreläsningar som fokuserat på beslutsfattande, ekonomistyrning, teknologi, data och system samt praktiska case.

Arcada deltog i projektet Kids Save Lives där förstavårdsstudenter och lärare är med och undervisar grundskolelärare i HLR-utbildning, så att de i sin tur kan lära sina elever. Kids Save Lives har startats av det Europeiska återupplivningsrådet (ERC) och Världshälsoorganisationen (WHO). Projektets mål är att lära alla barn i grundskolan grundläggande livräddningsfärdigheter

Arcada införde digitala tvillingar i sin forskning och sina utbildningar för att på lång sikt stöda den finska industrin mot kostnadseffektiva och hållbara lösningar. En digital tvilling är en virtuell kopia av något som finns i verkligheten, med sensorer kopplade till det verkliga föremålet genom vilka data samlas in för att digitalt replikera objektet.

Arcadas student Jessica Hellqvist var en av tre studenter som via Sjuksköterskeföreningen fick representera Finland i den internationella sjuskötarkonferensen ICN i Montreal 1-5 juli. 

Introdagarna för nya studenter kunde igen arrangeras på campus. Nytt för i år var att också masterstudenterna samlades för en uppskattad, gemensam introdag. Dessutom tillägnades en hel dag för högskolans internationella studenter för att ge dem den bästa möjliga start på studierna.

Arcada beslutade att bevilja fullt stipendium till asylsökande, flyktingar och personer som sökt tillfälligt skydd i Finland. Genom att täcka alla utbildningskostnader vill högskolan förbättra tillgången till högre utbildning.

Ingenjörsalumnen Nina Brännkärr-Friberg utsågs till årets alumn 2023 vid Arcada. Hon har grundat och leder idag organisationen Project liv, en förening som ger långtidssjuka barn och deras familjer glädje och hopp i vardagen. Brännkärr-Friberg har engagerat otaliga studenter på Arcada genom åren.

Arcada beslutade att ta i bruk det svenska högskoleprovet för utbildningar inom idrott och teknik. Provet införs som en urvalsmetod för utbildningarna energi- och miljöteknik, materialteknik och hållbarhet samt idrottsinstruktör. Antagning via högskoleprovet är möjligt från och med år 2024.

Arcadas alumner skapade podd om jämlikhet inom idrotten. ”Vi också” är den första finlandssvenska podcasten om anpassad motion och paraidrott. Bakom podcasten står idrottsinstruktörerna Lotta Nylund och Iida Laitila.

I antagningen 2024 till de engelskspråkiga bachelorutbildningarna International Business och Mechanical and Sustainable Engineering tog Arcada i bruk det nederländska OMPT-provet som urvalsmetod. OMPT-provet ersatte utbildningarnas egna inträdesprov. Liksom tidigare år kunde studerande även antas via SAT.

Höstterminen avslutades med en design sprint där närmare 400 arcadastudenter från olika utbildningar deltog. Under en vecka jobbade studenterna i multiprofessionella team och tog sig an utmaningar kopplade till de Globala målen för hållbar utveckling. 

Antalet utexaminerade nådde alla tiders rekord år 2023. Sammanlagt fick 546 studenter ta emot sitt examensbetyg 2023, jämfört med 513 studenter året innan. Bland de utexaminerade avlade 472 studenter bachelorexamen, medan 74 studenter avlade masterexamen från Arcada.