Som ett center för kunskap, lärande och forskning hanterar Arcada stora mängder information. En stor del av informationen gäller fysiska personer och utgör personuppgifter.

I dataskyddspolicyn kan du läsa vilka principer vi följer vid behandlingen av personuppgifter och hur vi organiserat dataskyddsarbetet på Arcada.

Om vi behandlar dina personuppgifter hör du till en eller flera av kategorierna av registrerade som anges i dataskyddsmeddelandena. I meddelandena hittar du bl.a. information om varför vi sparar uppgifter om dig, vilka uppgifter vi sparar och hur länge. Som registrerad har du också en hel del rättigheter som du kan bekanta dig med på de här sidorna.

Om du har frågor kan du vända dig till dataskydd@arcada.fi.