Skip to main content

Bachelorutbildning till

Förstavårdare

- Akutvård räddar liv. Förstavårdaren jobbar i team och fattar snabba beslut. 

Examensbenämning

Förstavårdare (YH) och Sjukskötare (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

4 år

Omfattning

240 sp

Språkprofil

Svenska och finska

Utbildningen till förstavårdare är svenskspråkig men genomförs till stor del även på finska. Du kommer som student oberoende av ditt eget modersmål lära dig intervjua och vårda patienten på svenska, finska och engelska. Den finskspråkiga terminologin inom akutvården blir bekant via finsk tentamenslitteratur.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Som förstavårdare hjälper du människor i nöd. Du ska vara i god fysisk kondition, du ska kunna jobba under press och ändå fokusera på det du gör för stunden.


Förstavårdaren ansvarar för vården av patienter i alla åldrar oberoende av kultur och religion och ger patienten och anhöriga stöd, information och handledning. Inom akutvården behöver du kunna fatta snabba beslut och jobba i team med bl.a. läkare, poliser och räddningstjänster. Eftersom du utgör en del av räddningsteamet vid stora olyckor och katastrofer är det nödvändigt att du klarar av grundläggande kommunikation på finska och engelska utöver svenska. Du behöver därför kunna behärska finska på nivå B1, men vi stöder dig i att utveckla dina språkkunskaper under studiernas gång genom repeterad användning i en säker undervisningsmiljö.

Efter att ha övat sig i simulerade situationer i Arcadas Patientsäkerhets- och Lärocenter och på fältet är Arcadas förstavårdare attraktiva proffs på arbetsmarknaden. Utbildningen ger också goda förutsättningar för arbete utomlands. I förstavårdarens examen ingår sjukskötarexamen. Förstavårdarens examen omfattar sjukskötarens kärnkunnande. Vårdandets värdegrund, vårdarbetets etiska principer, lagar och författningar styr även förstavårdarens arbete.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

20 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad lär du dig?

Utöver kärnkompetenser inom akut-, sjuk- och hälsovård lär du dig:  

  • Situationsbedömning
  • Ledarskap inom akutvården
  • Teamarbete
  • Beslutsfattande
  • Modern kommunikationsteknologi och akutvårdsutrustning
  • Akutvårdens servicesystem och myndighetssamarbete

Vad kan du jobba som?

  • Förstavårdare
  • Sjukskötare
  • Sakkunnig/Expert 

Som förstavårdare arbetar du i första hand inom ambulansväsendet, med yrkestitlar som t.ex. ambulandsförare eller ambulanssjukvårdare, och inom annan sjuktransport. Du kan också arbeta på sjukhusets akut- och jouravdelningar och på bäddavdelningar. Som sakkunnig/expert kan du jobba både inom den privata och offentliga social- och hälsovården eller inom olika typer av företag och organisationer.

Vad våra studenter säger om utbildningen

Avatar

Samuel Berg

Studerar till förstavårdare

- Förstavårdare är ett omväxlande yrke där man får göra något som känns meningsfullt. Man vet aldrig var man kommer att hitta sig själv under arbetsdagen. Jag tycker även att det blir allt intressantare då jag lär mig mer teori och får nya aha-upplevelser. Det är viktigt att ha en stark kunskapsbakgrund då man inte vet vem man kommer att få som patient. Som förstavårdare måste man vara lugn, stresstålig, bra på att samarbeta och brinna för det man gör.

Avatar

Ghita Bergstén

Studerar till förstavårdare

- Det bästa är att man som förstavårdare får utmana sig själv varje dag och hela tiden utsätta sig för nya situationer. Jag tror att jag skulle bli uttråkad i ett för rutinmässigt yrke, så det här passar mig perfekt. Vård har alltid intresserat mig och den första ambulanspraktiken var en viktig inblick i arbetet, då kände jag att jag är på rätt ställe. En förstavårdare måste ha bra självkännedom och positiv attityd. Det känns fint att kunna åka hem efter arbetsdagen och känna att man gjort en skillnad.

Studiernas struktur

Teoretiska studier varvas med simuleringsövningar och praktik i vårdverkligheten. Mot slutet av studierna fördjupar du allt mer din förstavårdarprofil genom examensarbete och specifik ämnesfördjupning.

Praktik ingår i studierna under hela studietiden och omfattar 110 studiepoäng, vilket motsvarar drygt ett års studier. Teori- och praktikundervisningen bildar helheter som blir allt mer komplexa ju längre du kommer i utbildningen. Praktiken sker i första hand på sjukhus och på räddningsstationer, t.ex. i ambulanser, på jourpolikliniker, intensivvårdsavdelningar och enheter för hjärtövervakning. Du kan även göra delar av din praktik utomlands.  

Trygg och internationellt erkänd inlärningsmiljö

Många kurser bygger på s.k. flerformsundervisning med bl.a. föreläsningar, workshops, case-övningar, simuleringar, nätbaserade kurser, arbetslivsrelaterade projekt, praktik och gästande experter samt temadagar och seminarier. 

Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) erbjuder en aktiv simuleringsmiljö som förenar teori och praktik. Genom simuleringsövningar lär du dig att hantera riskfyllda situationer och specialutrustning, samt öva dig i ledarskap, beslutsfattande och teamarbete. Ett brett spektrum av svåra kris- och olyckssituationer kan i dag återskapas med hjälp av patientsimulatorn som på ett naturtroget sätt återger verkligheten. Miljön är trygg, säker och realistisk. 

Lärandeprocesserna stöds under hela studietiden genom handledning, individuell såväl som i grupp.

Samarbete med arbetslivet

Förstavårdarens både teoretiska och praktiska kompetens kvalitetssäkras. Som student genomgår du teoretiska och praktiska prov för att säkerställa din kunskap på grund- och vårdnivå. De praktiska proven görs vid Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC) tillsammans med representanter från arbetslivet. Utbildningen i förstavård har nära kontakt till arbetslivet och ett fungerande nätverk till olika myndigheter.

Institutionen för vård

Institutionen för vård är en av de största på Arcada med över 700 studenter. Institutionen är en central utbildare inom vård och akutvård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. 

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Christoffer Ericsson

Christoffer Ericsson

Utbildningsansvarig lektor

+358 294 282 838
Maria Forss

Maria Forss

Prefekt

+358 294 282 871