Skip to main content

Bachelorutbildning

Företagsekonomi

Examensbenämning

Tradenom (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

3,5 år

Omfattning

210 sp

Språkprofil

Svenska och engelska

Utbildningen inom företagsekonomi är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier och en del kurser hålls på engelska.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Om du vill studera företagsekonomi och ledarskap i en internationell miljö samtidigt som du får kunskaper och erfarenheter som förbereder dig för en internationell karriär, då är det den här utbildningen du letar efter.


Utbildningen i företagsekonomi siktar på att för det moderna näringslivet utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande. Utbildningen ger ett brett baskunnande inom företagsekonomins olika delområden, färdigheter i metodik och informationsbehandling för affärsutveckling samt ett fördjupat kunnande inom ett område enligt eget önskemål.

Du välja mellan fyra inriktningar: marknadsföring, logistik, Financial Management och turism – vilket ger dig spetskompetens inom ditt valda område därtill kan du välja att utveckla dina kunskaper inom Organisationsutveckling, Serviceutveckling eller Analytik. En del av utbildningen ges på engelska och i samråd med vårt engelskspråkiga systerprogram för att även ge dig en internationell kompetens. Du kan läsa mer om ämnesstudierna inom de olika inriktningarna här.

Ett varierat urval av breddstudier ger dig ytterligare möjligheter att forma din utbildning utifrån dina egna behov och intressen. Vår utbildning har starka kopplingar till näringslivet och du får arbeta med verkliga företag under hela din studietid. Lärare med vitt skilda och internationella bakgrunder och gästföreläsare från våra partneruniversitet och -business schools garanterar dig den allra senaste kunskapen och undervisning av allra högsta klass. Du tillbringar flera månader på praktik vid företag både i Finland eller i utlandet.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

50 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad du lär dig

 • Att fungera i en internationell företagsmiljö
 • Företagets grundfunktioner
 • Att arbeta med verkliga uppgifter för företag
 • Du få självförtroende att presentera och föra din talan inför publik
 • Du blir expert inom din egen inriktning
 • Att förstå en snabbt föränderlig business-kontext

Vad du kan arbeta som

 • Inköpschef
 • Produktkategorichef
 • Key Account Manager
 • Online marketing manager
 • Varumärkesassistent
 • Försäljningsassistent
 • Logistikchef
 • Distribution Co-ordinator
 • Inköpare
 • Utställningskoordinator
 • IT-ansvarig
 • Marknadsassistent
 • Försäljare
 • Projektplanerare
 • Konsult
 • Kundrådgivare
 • Controller
 • Projektchef
 • Ekonomiassistent
 • Koncernredovisare

Goda chanser i arbetslivet

Utbildningen i företagsekonomi ger dig många olika arbetsmöjligheter inom olika branscher. Ofta börjar du i assisterande roller eller som sakkunnig varefter du går vidare till ledningspositioner som förman eller chef.

Vad våra studenter säger om utbildningen

 

Avatar

Moa Nyström

Studerar företagsekonomi

- Företagsekonomi känns rätt för mig, eftersom utbildningen har en bra blandning av teori och praktik och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden. För mig är det viktigt att inte bara lära mig bakgrunden, utan att verkligen få arbeta med att ta fram riktiga lösningar och produkter för att förstå hur saker hänger ihop. Arcada är en modern högskola som fokuserar mycket på digitalisering och framåtanda i undervisningen.

Avatar

Christoffer Holm

Studerar företagsekonomi

- Jag tycker att det bästa med att studera företagsekonomi är att undervisningen hela tiden känns aktuell och reagerar på det som pågår i samhället. Man får de senaste kompetenserna, vilket ger bra grunder oavsett om man vill börja jobba eller studera vidare. Utbildningen har nära kontakt med arbetslivet och vi har haft väldigt intressanta gästföreläsare. Som student får man vara delaktig i undervisningen och har möjlighet att påverka innehållet.

En växande bransch med stora valmöjligheter

På Arcada vet vi att den digitala revolutionen precis bara har börjat och vi kommer snart att se tekniken utnyttjas på sätt som vi i dag inte ens kan föreställa oss. Det är därför du som student blir en del av ett nytt sätt att studera och arbeta på. Du får inte enbart djupgående kunskaper inom de traditionella studieområdena – vår läroplan ger dig även möjligheten att skräddarsy din individuella studieplan utifrån de ämnen du brinner för. Tack vare att IT är en integrerad del av utbildningen får du också unika kunskaper inom digitala verktyg och system, vilket ger dig en fördel på arbetsmarknaden.

Institutionen för ekonomi och affärsanalys

Spännande möjligheter, internationell atmosfär och företagskontakter genomsyrar utbildningarna på institutionen för ekonomi och affärsanalys, där över 700 tradenom- och ingenjörsstudenter förbereder sig för det moderna näringslivet.

På vår institution jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Vi tar även fram olika lösningar för näringslivet och samarbetar med olika företag. Ett av våra nya fokusområden är affärsutveckling och informationsanalys.

Susanna Fabricius

Susanna Fabricius

Utbildningsansvarig

+358 294 282 573
Linn Hongell

Linn Hongell

Prefekt

+358 294 282 524