Skip to main content

Bachelorutbildning

Ergoterapeut

– ett kreativt yrke med fokus på problemlösning för en bättre vardag

Examensbenämning

Ergoterapeut (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

3,5 år

Omfattning

210 sp

Språkprofil

Svenska

Utbildningen till ergoterapeut är svenskspråkig. I utbildningen ingår även språkstudier. Kurslitteraturen är främst på engelska men även på finska, vilket gör att du utvecklar språkkunskaper för ditt kommande arbete.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Som ergoterapeut möter du människor som på grund av olika orsaker, exempelvis sjukdom eller annan skada, har svårt att klara sin vardag på egen hand. Tillsammans löser ni utmaningar i deras vardagliga aktiviteter, sådana aktiviteter som de vill och behöver kunna göra för att vardagen ska fungera och för att livet ska kännas meningsfullt. Det kan handla om att anpassa den fysiska miljön i i hemmet eller i skolan, ta i bruk hjälpmedel eller hitta andra lösningar som stöder människan att vara aktiv och delaktig i sin vardag.

 

Aktivitetsvetenskap ligger som grund för utbildningen, vilket ger ett brett perspektiv på interaktionen mellan människan, aktivitet och omgivning i förhållande till hälsa. Du får även färdigheter att jobba som social entreprenör, vilket betyder att du lär dig att identifiera problem och behov i samhället för människor i olika livssituationer samt utveckla verktyg för att hitta lösningar på dessa problem tillsammans med de människor som det berör.

Ergoterapeuter är eftertraktade på arbetsmarknaden och har ett brett arbetsfält. I framtiden kommer det att behövas ergoterapeuter inom samhällsplanering, i utvecklingen av äldreomsorgen, för att möjliggöra ett meningsfullt liv för nyanlända människor, för att skapa arbetsmöjligheter för alla, för att personer som är i risk för att marginaliseras ska hitta sin plats i samhället och för att utveckla digitala tjänster inom social- och hälsovården.

Efter avslutad utbildning uppfyller du kompetenskraven för ergoterapeuter i Europa.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

20 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad lär du dig?

Utbildningen är både praktisk och teoretisk och innehåller utöver ergoterapi och aktivitetsvetenskap även samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen såsom sociologi, socialpsykologi och psykologi samt medicinska och naturvetenskapliga ämnen såsom anatomi och fysiologi, neurologi, psykiatri och geriatri. Studierna innefattar 35 sp praktik. 

Under studierna lär du dig bl.a. att:

 • engagera personer på nytt i aktiviteter de älskar att göra
 • handleda personer att skapa balans mellan arbete och fritid
 • samarbeta med familjer så att barn med olika svårigheter ska få uppleva lek
 • skapa program för unga så att de kan hitta ett meningsfullt arbete
 • anpassa bestick så att alla kan äta själv
 • designa användbara miljöer för äldre med minnessvårigheter

Vad kan du jobba som?

Som ergoterapeut kan du jobba:

 • inom social- och hälsovården på sjukhus och hälsocentraler
 • inom barn- och äldreomsorg
 • inom boende- och arbetsverksamhet
 • inom samhällsplanering
 • med utvecklings- och förändringsuppdrag
 • som egen företagare
 • inom verksamhetsområden i samhället där ergoterapeutens kunskap och kompetens behövs

Vad våra studenter säger om utbildningen

Avatar

Jannike Hänninen

Studerar till ergoterapeut

- Jag har alltid sett mig som en aktiv person som vill arbeta för att ge individen en så meningsfull tillvaro som möjligt. Ergoterapeut är ett kreativt och socialt yrke som fokuserar på att hitta lösningar. Jag tycker det är extra intressant att fundera på tillgänglighet och hur man kan anpassa miljöer så att de fungerar för alla olika behov.

Avatar

Linnéa Hjortman

Studerar till ergoterapeut

- Jag vill ha ett praktiskt arbete där jag får jobba med människor. Som ergoterapeut har man möjlighet att fokusera på en klient i taget och skapa förutsättningar för att alla ska kunna ha en aktiv och självständig vardag. Det finns mängder av olika arbetsmöjligheter och själv skulle jag gärna jobba med att utveckla nya hjälpmedel.

Studenterna bloggar

Våra ergoterapistudenter bloggar också aktivt om sina studier. Läs mer om deras vardag och f¨å en bättre inblick i vad studierna handlar om! 

Till bloggen

Studiernas struktur

Studieplanen är kompetensstyrd och därmed uppbyggd i studiehelheter som bygger på varandra och som stöder utvecklingen av yrkesidentitet och yrkeskompetens. Inom ergoterapeututbildningen har du möjlighet till både individuell handledning och grupphandledning som stöd för dina studier och din professionella utveckling.

Studierna består av:

 • Allmänna studier 30 sp
 • Grundstudier 30 sp
 • Ämnesstudier (inklusive praktik) 90 sp
 • Breddstudier (inklusive praktik och arbetslivsrelaterade projekt) 30 sp
 • Metodik och examensarbete 30 sp

Hur utbildningen fungerar år för år

Första året

Under det första studieåret fokuserar studierna på kunskap, färdighet och attityd i förhållande till aktivitet, delaktighet och medborgarskap. Du får kunskap om yrkets teoretiska grund och kan se människan ur ett holistiskt perspektiv. Du får kunskap om aktivitetens mening och värde och om personers förutsättningar för aktivitet och delaktighet. Du förstår hur aktivitet påverkar personers hälsa och välbefinnande och du kan beskriva ergoterapiprocessens struktur och innehåll. Du är medveten om interaktionen mellan person, aktivitet och miljö och du kan identifiera och åtgärda aktivitetshinder som kan uppkomma i denna interaktion. Du förstår aktivitet, hälsa och delaktighet ur ett samhällsperspektiv.

Andra året

Under det andra studieåret fokuserar studierna på personcentrerat arbete och professionalitet. Du kan använda teorier, aktivitetsvetenskapens grundbegrepp samt forskning som stöd för ditt etiskt hållbara arbete med olika klientgrupper. Du utvecklar ditt professionella resonemang i ditt arbete med personer och grupper i olika livssituationer. Du lär sig att arbeta inom ramen för din egen kunskap och färdighet samt att arbeta mångprofessionellt.

Tredje och fjärde året

Under det tredje och fjärde studieåret fokuserar studierna på forskning, utveckling och innovation samt på yrkesutveckling inom ergoterapins kunskapsområde. Du lär dig att utnyttja forskningsresultat för att utveckla praxis. Du befäster din professionella identitet under dina praktikperioder och du lär dig att kritiskt analysera och arbeta för social hållbarhet. Du kan utgående från både ett brukarperspektiv och ett aktivitetsperspektiv implementera innovativa och kreativa planer som stöder hälsoresurser för riskgrupper och möjliggör ett hållbart aktivitetsengagemang i vardagen. Du kan även identifiera ditt behov av yrkesmässig utveckling.

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med närmare 750 studenter. Med öppenhet och innovation som ledord utbildar vi morgondagens experter för en arbetsmarknad i konstant förändring. Inom våra utbildningar lägger vi också vikt vid nyfikenhet, hälsofrämjande och ledarskap för att du som utexaminerad ska utveckla de kompetenser som krävs inom just din bransch och även kunna driva utvecklingen inom den vidare.

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.

Annikki Arola

Annikki Arola , HvM

Utbildningsansvarig lektor

+358 294 282 822
Carina Kiukas

Carina Kiukas

Prefekt

+358 294 282 536