Arcada och HÅ avtalar om samarbete

Publicerad: 06.04.2022 / Pressmeddelande

Yrkeshögskolan Arcada och Högskolan på Åland har ingått ett femårigt samförståndsavtal. Syftet med avtalet är att utveckla nya sätt att dela kunskap, resurser och kompetenser mellan högskolorna.

Arcada och HÅ har redan tidigare samarbetat inom vissa områden och samförståndsavtalet utvecklar och stärker nu banden mellan de två högskolorna. Bland annat ska avtalet utgöra en grund för att främja internationaliseringen av högre utbildning i båda högskolor samt inom forskningssamarbetet.

Högskolorna ser också flera möjligheter till samarbete inom kompetensutveckling och -utbyte samt utveckling av gemensamma utbildningar och nya initiativ som till exempel delade lärarresurser och kontinuerligt lärande. Därtill finns det planer på gemensam forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet med stöd av extern finansiering.

– Flera konkreta samarbetsprojekt finns redan, till exempel en gemensam magisterutbildning i teknik. Vi har också planer på utveckling, benchmarking och utvärdering av några utbildningsprogram och deras examensarbeten men också ett samarbete kring undervisningsrelaterade IKT-frågor intresserar oss, berättar HÅ:s rektor Johanna Mattila.

– Vårt samarbete har redan tidigare varit gott och värdefullt, och nu blir det mer systematiskt. Med detta avtal vill vi ge bättre styrfart och tyngd åt de initiativ vi redan har på gång och samtidigt ge ramar för alldeles nya initiativ som gynnar både oss två parter och hela den svenska högskoleverksamheten i landet. Genom att dela kunskap, resurser och kompetenser kan vi bättre svara mot de utvecklingskrav och förväntningar som den föränderliga omvärlden i ökande takt ställer på oss, säger Arcadas rektor Mona Forsskåhl.

Samarbetet tar fart under våren då högskolorna lägger upp ramarna för de specifika områdena.

Arcadas sjukskötarutbildning får högst betyg i Finland 

Utbildningen till sjukskötare på Arcada är bäst i landet i en jämförelse mellan de finländska yrkeshögskolorna. Det här visar AVOP-enkäten 2023, en responsenkät för yrkeshögskolestudenter i slutskedet av studierna.

Kategori: Pressmeddelande