Arcada öppnade det nya läsåret med hållbarhet som ledord

Arcada öppnade det nya läsåret med hållbarhet som ledord

Publicerad: 2019-09-05 / Evenemang

Det akademiska året 2019–2020 öppnades med en högtidlig inskriptionsfest onsdagen den 4 september. Hållbarhet, framåtanda och ansvar var teman som lyftes fram som särskilt viktiga under det kommande läsåret. Arcadas nya styrelseordförande Marcus Rantala inledde med hälsningsord till studenterna, personalen och de inbjudna gästerna. I sitt tal behandlade han pågående trender i samhället och hur Arcada ska förhålla sig till dem. Bland annat nämnde han tvåspråkighet, digital kompetens och social och ekologisk hållbarhet. - Vi måste kunna bedöma vilka kompetenser som behövs i framtiden och i en ständig dialog med arbetsmarknaden lyssna in dess behov och förväntningar. Därför ska vi inte göra ”som vi alltid gjort” eller avfärda förändringsförslag med de berömda orden ”det här har vi försökt förr och det funkade inte då heller”, sade Rantala. Rektor Mona Forsskåhl öppnade sedan det nya akademiska året och talade även hon om vikten av att arbeta för ett hållbart samhälle på alla plan. Hållbara beslut ska löpa som en röd tråd genom all verksamhet på högskolan, lovade Forsskåhl. - Under det kommande året då vi gör våra strategiska vägval är det högst angeläget att omsätta tanken på hållbar utveckling i praktiken i vår vardag, här på Arcada. Vi vill göra så mycket vi bara har resurser till, sade Forsskåhl. Hon uppmanade både studenter och medarbetare att ta ansvar i dessa frågor, och såg med glädje på de möjligheter Arcada har att göra skillnad. - Vi har beredskap och kunskap att vara en del av lösningen inom alla våra expertisområden. Nu mer än någonsin behövs till exempel återvinningsexpertis, medieanalys och kompetenser inom dataanalys och hälsofrämjande. Studerandekårens hälsning framfördes av Darya Karilahti, styrelseordförande för ASK. Hon uppmanade de nya studenterna att utmana sig själva, våga testa på nya saker och att inte vara rädda för förändringar – utan istället delta i arbetet med att föra Arcada framåt.  - Arcada är en speciell plats tack vare att vi är en relativt liten högskola, men med stor diversitet och gemenskap. Den mångkulturella miljön bidrar med flera färdigheter som behövs i arbetslivet, som medvetenhet och respekt, sade Karilahti i sitt tal. Läs samtliga tal från inskriptionen genom att öppna bilagorna nedan.

Arcadas 25-årsjubileum firas hela läsåret

Undervisningsminister Li Andersson håller festtalet.

Öppningen av det nya akademiska året 2021-2022 innebar också startskottet för Arcadas 25-års jubileumsläsår. Inskriptionen med festtal av undervisningsminister Li Andersson ordnades i år helt online. 

Kategori: Evenemang